Sticanje Nacionalnog Sertifikata za psihoterapiju

Pravo na Nacionalni sertifikat za psihoterapiju (NSP) imaju svi koji su završili trening i stekli sertifikat u nekom priznatom psihoterapijskom modalitetu i koji ispunjavaju druge uslove propisane od strane Saveza psihoterapeuta Srbije. Stav Saveza psihoterapeuta Srbije (ranije Saveza društava psihoterapeuta Srbije) jeste da se tek […]

Predavač i supervizor Transakcioni analitičar – TSTA

Nakon pohađanja TEW-a (Training Endorsement Workshop), potpisanog i odobrenog TSTA trening ugovora, kandidat ulazi u dalji trening kako bi postao TSTA. Za vreme trajanja treninga, PTSTA (Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst) može da predaje i supervizira, pod supervizijom sertifikovanog TSTA-a. Na kraju treninga, PTSTA […]

Privremeni predavač Transakcioni analitičar – PTSTA

TEW (Training Endorsment Workshop) je edukativni, evaluativni i preskriptivni proces dizajniran da pripremi i evaluira Sertifikovane Transakcione Analitičare kao TA supervizore i učitelje. Sprovodi se od strane Učitelja i Supervizora Transakcionih Analitičara (TSTA). Odgovoran za organizaciju TEW-a i nastavnog osoblja je TEW koordinator koji je […]

Sertifikovani Transakcioni analitičar – CTA

Svrha ispita jeste da obezbedi visoki nivo kompetentnosti u primeni transakcione analize na području specijalizacije kandidata, koja se temelji na ključnim kompetencijama za to područje. Ispit se sastoji iz dva dela: Pismeni Ispit koji se prvi polaže. Usmeni Ispit kojem se pristupa nakon što je […]