Sticanje Nacionalnog Sertifikata za psihoterapiju

Pravo na Nacionalni sertifikat za psihoterapiju (NSP) imaju svi koji su završili trening i stekli sertifikat u nekom priznatom psihoterapijskom modalitetu i koji ispunjavaju druge uslove propisane od strane Saveza psihoterapeuta Srbije. Stav Saveza psihoterapeuta Srbije (ranije Saveza društava psihoterapeuta Srbije) jeste da se tek […]

TA zvanja i sati rada

  TA Sistemski Savetnik[1] CTA[2] Napomene Prema standardima UPSKS Prema standardima EATA  Sati treninga 450 600 (300 u TA) Teorija, praktične demonstracije, veštine, diskusije, itd. Sati supervizije U dogovoru sa Glavnim Supervizorom 150 (75 sa PTSTA, TSTA ili CTA trenerom, 40 sa Glavnim Supervizorom) Uključuje […]