TA zvanja i sati rada

  TA Sistemski Savetnik[1] CTA[2] Napomene Prema standardima UPSKS Prema standardima EATA  Sati treninga 450 600 (300 u TA) Teorija, praktične demonstracije, veštine, diskusije, itd. Sati supervizije U dogovoru sa Glavnim Supervizorom 150 (75 sa PTSTA, TSTA ili CTA trenerom, 40 sa Glavnim Supervizorom) Uključuje […]