Predavač i supervizor Transakcioni analitičar – TSTA

Nakon pohađanja TEW-a (Training Endorsement Workshop), potpisanog i odobrenog TSTA trening ugovora, kandidat ulazi u dalji trening kako bi postao TSTA. Za vreme trajanja treninga, PTSTA (Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst) može da predaje i supervizira, pod supervizijom sertifikovanog TSTA-a. Na kraju treninga, PTSTA polaže usmeni ispit pred internacionalnim odborom ispitivača. PTSTA se poziva da demonstrira njegovu ili njenu kompetentnost na području teorije, etike, predavanja i supervizije u kontekstu TA organizacione strukture. U svakom slučaju zahtevi se odnose na područje primene u kojem je kandidat već kvalifikovan i u kojem traži TSTA status.

Svi kandidati moraju:

  • Biti pod aktuelnim Trening Ugovorom sa EATA-om ili TSC Većem.
  • Biti sertifikovani od strane COC (Commission of Certification ) ili IBOC (International Board of Certification ) kao Sertifikovani Transakcioni Analitičari.
  • Imati zadovoljavajuće položen TEW u Etici, Nastavi i Treningu, odobren od EATA PTSC ili TSC Veću
  • Imati najmanje 30% sati profesionalnog treninga iz TA (30% od 300 = 90) potrebnog za područje u kojem on/ona želi da bude ispitan.
  • Podneti tri pisma odobrenja:

o   jedno od aktuelnog Glavnog Supervizora

o   dva od drugih TSTA koji su supervizirali kandidatov rad

  • Glavni Supervizor treba da ispita kandidata tri puta tokom trajanja TSTA trening ugovora.

 

Uslovi za polaganje ispita za Predavača Transakcione Analize (TTA)

Kako bi stekao uslove za polaganje ispita kao TTA, kandidat mora da ispuni kriterijume prikazane u 11.2.1. EATA Priručniku. Pisma odobrenja treba da pokriju njegovo ili njeno predavanje. Uz to, kandidat mora da ima:

  • 300 sati iskustva predavanja TA, kroz koja treba da budu uključeno

o   45 sati predavanja koje je supervizirano od strane TSTA koji je član EATA-e, ITAA-e ili FTAA-e, od kojih 20 sati treba da bude supervizirano “uživo”;

o   “uživo” superviziran prvi TA 101. Supervizija uživo je uslov. Supervizija TA 101 se ne računa kao deo potrebnih sati supervizije

  • Završeno 100 sati kontinuirane profesionalne edukacije/razvoja.
  • Najmanje 12 sati prezentacija na konferencijama i profesionalnim skupovima, od kojih 6 mora da bude na nacionalnim ili internacionalnim skupovima.

Više informacija na: http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/10/Section-11-THE-TSTA-EXAMINATION.pdf

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.