Treća godina treninga

Ciljevi učenja: Kroz treću godinu treninga studenti bi trebalo da budu u mogućnosti da praktikuju psihoterapiju i savetovanje pod supervizijom, Glavni cilj jeste da se podrži etička praksa i profesionalizam u skladu sa temeljnim kliničkim kompetencijama prema EATA Priručniku.

Ishodi treninga: Preporučuje se da student prvo vodi barem nekoliko radionica (u trajanju od 2 do 4 sata svaka) u ne-kliničkom kontekstu u saradnji sa ko-voditeljem (kolegom u treningu i pod supervizijom, po mogućnosti sa istim supervizorom) kako bi savladao psiho-edukacijske aspekte TA pre počinjanja izvođenja psihoterapije sa individuama, parovima i porodicama. Etički fokusi i ciljevi na ovom nivou treninga su da se podrži bezbednost i zaštita u klijent-terapeut odnosu i nauči o adekvatnim odgovorima u kompleksnim situacijama.

Jedan trening traje 8 sati mesečno u vidu jednodnevnog susreta, što na novou godine iznosi 80 sati rada.

Teme treće godine naprednog treninga su sadržane prema sledećem redosledu:

  1. Ugovaranje sa različitim klijentima. Personalne adaptacije.
  2. Terapeutski odnos (problemi transfera i kontratransfera u psihoterapiji).
  3. Klasična TA škola psihoterapije.
  4. Kateksis škola: reparenting, self-reparenting i spot reparenting.
  5. Škola terapije novom odlukom – koraci u praksi.
  6. Relaciona TA i aktuelne TA teorije i razvoj prakse.
  7. Grupna psihoterapija (TA nasuprot ostalim modalitetima).
  8. Profesionalni integritet i etika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.