Treća godina treninga

Ciljevi učenja: Kroz treću godinu treninga studenti bi trebalo da budu u mogućnosti da praktikuju psihoterapiju i savetovanje pod supervizijom, Glavni cilj jeste da se podrži etička praksa i profesionalizam u skladu sa temeljnim kliničkim kompetencijama prema EATA Priručniku. Ishodi treninga: Preporučuje se da student prvo vodi […]