O Balkanskoj
asocijaciji
transakcionih
Analitičara
TAUS

Balkansku asocijaciju transakcionih analitičara TAUS osnovala je grupa srpskih transakcionih analitičara 2015. godine sa ciljem akademizacije ovog terapijskog modaliteta, podizanja standarda edukacije i trerninga u Srbiji i regionu, kao i promocije empirijski zasnovanog znanja iz oblasti transakcione analize i srodnih psihoterapijskih disciplina, a u skladu sa aktuelnim teorijskim i praktičnim otkrićima koja etično podržavaju delatnost psihoterapije, edukacije i supervizije.

TAUS danas čini najveću asocijaciju transakcionih analitičara u regionu
koja se kontinuirano razvija i širi. Važi za regionalnog lidera u
edukaciji i superviziji iz transakcione analize, kao i za organizaciju i
vođenje relevantnih naučno-istraživačkih skupova.
Od 2017. godine
TAUS je član Evropske asocijacije za transakcionu analizu – EATA, čime
je postao i prvo regionalno udruženje u istoriji EATA-e. Dobijanjem
statusa regionalnog udruženja otvorile su se mogućnosti za razvijanje
zajedničkih istraživanja i drugih profesionalnih projekata između
zemalja u regionu i Evropi.

Po čemu je TAUS jedinstven?

Taus je nastao na osnovama međusobnog poštovanja i uvažavanja svih šlanova udruženja kako kao individua tako i kao grupa koje sarađuju sa drugim ljudima,
šti he načelna vrednost i pretpostavka svakog transakcionog rada u oblastima psihoterapije, edukacije, savetovanja i organizacionog rada.
Uz princip integracije različitih kanala učenja: teorije i prekse, supervizije i ličnog razvoja – jedinstveni smo po organizaciji besplatnih radionica, a često se i rado odazivano pozivima za učešće na stručnim gostovanjima.
Prepoznatljivost našeg pristupa i tima saradnika rezultirala je identifikovanjem TAUS-a kao brenda koji garantuje profesionalizam, pouzdanost i inovativnost. Neprestano pratimo najnovija istraživanja, razvijamo saradnju sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim stručnjacima transakcione analize, što je doprinelo konstantnom rastu broja članova TAUS-a.

Taus je nastao na osnovama međusobnog poštovanja i uvažavanja svih članova udruženja kako kao individua tako i kao grupa koje sarađuju sa drugim ljudima,
što je načelna vrednost i pretpostavka svakog transakcionog rada u oblastima psihoterapije, edukacije, savetovanja i organizacionog rada.
Uz princip integracije različitih kanala učenja: teorije i prekse, supervizije i ličnog razvoja – jedinstveni smo po organizaciji besplatnih radionica,
a često se i rado odazivano pozivima za učešće na stručnim gostovanjima.
Prepoznatljivost našeg pristupa i tima saradnika rezultirala je identifikovanjem TAUS-a kao brenda koji garantuje profesionalizam, pouzdanost i inovativnost. Neprestano pratimo
najnovija istraživanja, razvijamo saradnju sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim stručnjacima transakcione analize, što je doprinelo konstantnom rastu broja članova TAUS-a.

Vizija
i misija TAUS-a

Naša vizija sastoji se u uspostavljanju stabilnog, snažnog i prepoznatljivog udruženja koje će negovati transakcionu analizu i doprineti njenom razvoju i akademizaciji.
Misija TAUS-a je stvaranje podsticajnog okruženja za lični i profesionalni razvoj transakcionih analitičara u zemlji i regionu, koji bi, zajedno sa Udruženjem, rasli i unapređivali se. Pored toga, želimo da transakcionu analizu učinimo prijemčivom i poznatom široj javnosti u Srbiji i regionu.

Postanite akreditovani kouč, psihološki savetnik i psihoterapeut!

Kontaktirajte nas!

Česta pitanja

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza (TA) je teorija ličnosti i oblik moderne psihoterapje koja ima za cilj da podstakne lični rast i razvoj i pomogne ljudima da ostvare pun potencijal u svim oblastima života. To je efikasan metod za razvoj veština konstruktivne komunikacije.
Polazna osnova u psihoterapiji transakcione analize su ego-stanja, koja se odnose na tri glavna dela ličnosti, od kojih svaki sadrži sopstveni sistem misli i ponašanja. Zajedno određuju kako se odnosimo prema sebi i drugima. To su:
Ego-stanje deteta: ponašanja, misli i osećanja koja se ponavljaju iz detinjstva.
Ego-stanje odraslih: Ponašanje, misli i osećanja kao odgovor na trenutne situacije.
Ego-stanje roditelja: ponašanja, misli i osećanja introjektovani od roditelja.

Gorepomenuta ego-stanja su u stalnim transakcijama i kreiraju naša ponašanja, komunikaciju i našu ličnost. Kada ne funkcionišu dobro, mogu stvoriti inhibicije i različite probleme. Razumevanje razlike između direktnih, pomešanih i skrivenih transakcija efikasan je način da se razjasne i razreše unutrašnji konflikti, kao i konflikti sa drugima.
Ponavljajući obrasci misli, osećanja i ponašanja koji nas inhibiraju ili nam ne idu u korist otkrivaju se u procesu transakcione analitičke terapije sa ciljem da se negativni obrasci transformišu u pozitivne, donoseći olakšanje i rast samopouzdanja. Više pročitajte ovde

Šta je cilj transakcione analize?

Cilj transakcione analize je da osoba osvesti ustaljene svesne i nesvesne obrasce ponašanja kako bi, u radu sa psihoterapeutom, prevazišla nefunkcionalne modele, prevazišla ih i ostvarila autentičan i produktivan život.

Kako da primenite transakcionu analizu u svom životu?

Benefiti transakcione analize za profesionalni i lični razvoj su brojni: razvićete veštine neophodne da ostvarite svoje potencijale, naučićete da prepoznajete i prevazilazite blokade, inhibicije i nekonstruktivne obrasce ponašanja, da efikasno utičete na tok i ishod komunikacionih procesa, da pomognete drugima i svoje odnose gradite na pozitivan i asertivan način.

Šta je bazični 101 kurs?

Bazični 101 kurs je uvod u transakcionu analizu, nakon čega polaznici kursa stiču sertifikat Evropske asocijacije za transakcionu analizu o položenom uvodnom nivou iz TA, kao i uslov za nastavak edukacije iz ovog psihoterapijskog modaliteta.

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza (TA) je teorija ličnosti i oblik moderne psihoterapje koja ima za cilj da podstakne lični rast i razvoj i pomogne ljudima da ostvare pun potencijal u svim oblastima života. To je efikasan metod za razvoj veština konstruktivne komunikacije.
Polazna osnova u psihoterapiji transakcione analize su ego-stanja, koja se odnose na tri glavna dela ličnosti, od kojih svaki sadrži sopstveni sistem misli i ponašanja. Zajedno određuju kako se odnosimo prema sebi i drugima. To su:
Ego-stanje deteta: ponašanja, misli i osećanja koja se ponavljaju iz detinjstva.
Ego-stanje odraslih: Ponašanje, misli i osećanja kao odgovor na trenutne situacije.
Ego-stanje roditelja: ponašanja, misli i osećanja introjektovani od roditelja.

Gorepomenuta ego-stanja su u stalnim transakcijama i kreiraju naša ponašanja, komunikaciju i našu ličnost. Kada ne funkcionišu dobro, mogu stvoriti inhibicije i različite probleme. Razumevanje razlike između direktnih, pomešanih i skrivenih transakcija efikasan je način da se razjasne i razreše unutrašnji konflikti, kao i konflikti sa drugima.
Ponavljajući obrasci misli, osećanja i ponašanja koji nas inhibiraju ili nam ne idu u korist otkrivaju se u procesu transakcione analitičke terapije sa ciljem da se negativni obrasci transformišu u pozitivne, donoseći olakšanje i rast samopouzdanja. Više pročitajte ovde

Šta je cilj transakcione analize?

Cilj transakcione analize je da osoba osvesti ustaljene svesne i nesvesne obrasce ponašanja kako bi, u radu sa psihoterapeutom, prevazišla nefunkcionalne modele, prevazišla ih i ostvarila autentičan i produktivan život.

Kako da primenite transakcionu analizu u svom životu?

Benefiti transakcione analize za profesionalni i lični razvoj su brojni: razvićete veštine neophodne da ostvarite svoje potencijale, naučićete da prepoznajete i prevazilazite blokade, inhibicije i nekonstruktivne obrasce ponašanja, da efikasno utičete na tok i ishod komunikacionih procesa, da pomognete drugima i svoje odnose gradite na pozitivan i asertivan način.

Šta je bazični 101 kurs?

Bazični 101 kurs je uvod u transakcionu analizu, nakon čega polaznici kursa stiču sertifikat Evropske asocijacije za transakcionu analizu o položenom uvodnom nivou iz TA, kao i uslov za nastavak edukacije iz ovog psihoterapijskog modaliteta.

Šta predstavlja TA koučing kurs?

Program TA koučing sastoji se iz tri nivoa edukacije:

 1. Osnovni nivo edukacije – „Basic level“ edukacije za life coach (lajf kouč)
 2. Napredni nivo edukacije – Life coach praktičar u oblasti savremena transakciona analza
 3. Profesionalni nivo edukacije – Life coach u oblasti savremena transakciona analiza

Edukacija se sastoji od seminara, predavanja, praktičnih vežbi sa ulogama kouča, klijenta i posmatrača.

Program edukacije iz transakcione analize namenjen je svim osobama koje istiniski interesuje savremena transakciona analiza u psihoterapiji, osobama koje žele da unaprede svoje psihološke i emotivne snage, osobama koje rade sa ljudima i žele da usavrše svoje komunikacione veštine, kao i da nauče kako da usvojena znanja i primene u praksi kako bi što efikasnije rešavali bilo lične bilo profesionalne izazove.

Više pročitajte ovde

Koliko traje edukacija za akreditovanog kouča u Srbiji?

Ukupni kurs akreditovanog kouča sastoji se od 950 sati, od čega je 450 sati kursnog rada, 450 sati supervizirane prakse i 50 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta. Trajanje kursa može biti od 3 do 6 godina. Kurs  je akreditovan od strane Akreditacionog komiteta UPSKS.

Više pročitajte ovde

Kakva je razlika između edukacije za savetnika i psihoterapeuta?

Razlika između edikacije savetnika savremene transakcione analize i sertifikovanog transakcioonog analilitičara je u trajanju edukacije, samog programa i sertifikata koji se dobija nakon završetka trajanja i položenog ispita za  sertifikovanog transakcionog analitičara.

Koliko traje edukacija za sertifikovanog transaksionog analitičara?

Edukacija za sertifikovanog transaksionog analitičara traje ukupno 2.000 sati: 600 sati je posvećeno teoriji, praktičnoj demonstraciji i veštinama diskusije; 150 sati rada uključuje aktivnu prezentaciju, individualno ili u grupama za konfrontaciju, i diskusiju; 75 sati namenjeno je radu sa klijentima, a 500 sati je posvećeno ličnoj psihoterapiji sa glavnim supervizorom. Više informacija potražite ovde

Kako da postanem sertifikovani transakcioni analitičar – CTA?

Prema standardima EATA-e, kako biste postali sertifikovani transakcioni analitičar potrebno je da nakon edukacije položite  pismeni i usmeni ispit, nakon čega ćete dobiti sertifikat. Više informacija potražite ovde

Šta predstavlja TA koučing kurs?

Program TA koučing sastoji se iz tri nivoa edukacije:

 • Osnovni nivo edukacije – „Basic level“ edukacije za life coach (lajf kouč)
 • Napredni nivo edukacije – Life coach praktičar u oblasti savremena transakciona analza
 • Profesionalni nivo edukacije – Life coach u oblasti savremena transakciona analiza


Edukacija se sastoji od seminara, predavanja, praktičnih vežbi sa ulogama kouča, klijenta i posmatrača.


Program edukacije iz transakcione analize namenjen je svim osobama koje istiniski interesuje savremena
transakciona analiza u psihoterapiji, osobama koje žele da unaprede svoje psihološke i emotivne snage, osobama koje rade sa ljudima i žele da usavrše svoje komunikacione veštine, kao i da nauče kako da usvojena znanja i primene u praksi kako bi što efikasnije rešavali bilo lične bilo profesionalne izazove.
Više pročitajte ovde

Koliko traje edukacija za akreditovanog kouča u Srbiji?

Ukupni kurs akreditovanog kouča sastoji se od 950 sati, od čega je 450 sati kursnog rada, 450 sati supervizirane prakse i 50 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta. Trajanje kursa može biti od 3 do 6 godina. Kurs  je akreditovan od strane Akreditacionog komiteta UPSKS.

Više pročitajte ovde

Kakva je razlika između edukacije za savetnika i psihoterapeuta?

Razlika između edikacije savetnika savremene transakcione analize i sertifikovanog transakcioonog analilitičara je u trajanju edukacije, samog programa i sertifikata koji se dobija nakon završetka trajanja i položenog ispita za  sertifikovanog transakcionog analitičara.

Koliko traje edukacija za sertifikovanog transaksionog analitičara?

Edukacija za sertifikovanog transaksionog analitičara traje ukupno 2.000 sati: 600 sati je posvećeno teoriji, praktičnoj demonstraciji i veštinama diskusije; 150 sati rada uključuje aktivnu prezentaciju, individualno ili u grupama za konfrontaciju, i diskusiju; 75 sati namenjeno je radu sa klijentima, a 500 sati je posvećeno ličnoj psihoterapiji sa glavnim supervizorom. Više informacija potražite

Kako da postanem sertifikovani transakcioni analitičar – CTA?

Prema standardima EATA-e, kako biste postali sertifikovani transakcioni analitičar potrebno je da nakon edukacije položite  pismeni i usmeni ispit, nakon čega ćete dobiti sertifikat. Više informacija potražite ovde

TAUS logo

Aktuelno

Kalendar događaja

<< jun 2024 >>
PUSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nagrade, sertifikati
i stručne saradnje

STRUČNE AKTIVNOSTI TAUS-A
JAVNE AKTIVNOSTI TAUS-A

Organizacija međunarodnih i nacionalnih stručnih skupova
 • „Protokol za lečenje depresije i merenje efikasnosti psihoterapije“ sa Mark Widdowson-om
 • EATA Research and Theory Development Conference: Developing Autonomy and Resilience
 • Redecision Therapy Marathon vođen od Tony White-a
 • Tradicionalni jednogodišnji stručni skupovi sa međunarodnim učešćem “Zimska škola Transakcione Analize”
 • EATA Outreach Program u organizaciji sa UTA-om
 • Skup međunarodnih humanističkih psihoterapeutskih pravaca
 • Organizacija tribina, publikacija i promocije stručne literature i knjiga, prevod naučnih članaka iz TA
 • Ø Kontinuirane saradnje sa eminentnim stručnjacima, trenerima i supervizorima iz zemlje, regiona i inostranstva, kao i sa kliničarima iz drugih modaliteta sa svrhom komparativnog učenja
Kreiranje i realizacija preventivnih programa u oblasti mentalnog zdravlja ( razvijanje emotivne pismenosti kod dece predškolskog uzrasta, destigmatizacija psihoterapije među mladima, institucionalna primena TA kroz preventivni program “Snažni, zdravi, sigurni i povezani“ u Hrvatskoj i uvođenje TAPATE edukacije za osoblje dečjih vrtića
 • Besplatne radionice o strategijama učenja za studente, kao i niz drugih edukativnih sadržaja
Socijalni aktivizam kroz implementaciju TA u različitim oblastima primene
 • Projekat “Besplatna psihološka pomoć”,
 • Podcast “Nesavršena Seansa”,
 • Inkluzivna pozorišna predstava mladih sa razvojnim poteškoćama zasnovana na TA konceptima protiv diskriminacije,
 • Javna gostovanja i govori na teme mentalnog zdravlja, psihologije ličnosti i socijalne psihologije,
 • Institucionalna primena TA metoda u radu sa decom sa posebnim potrebama
 • Besplatno psihološko savetovanje i supervizija usled korona virusa
 • Regionalni aktivizam u zajednici - besplatna psihoterapija naših članova

Besplatna psihološka pomoć

Udruženje TAUS sa timom psihoterapeuta otvorilo je mogućnost besplatnog psihološkog savetovanja.

Ukoliko imate određene strahove ili probleme koje želite da podelite, naš tim psihoterapeuta Vam stoji na raspolaganju.

Postavite pitanje

Kontakt

All Rights Reserved by TAUS

Podelite
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email