Sertifikovani Transakcioni analitičar – CTA

Svrha ispita jeste da obezbedi visoki nivo kompetentnosti u primeni transakcione analize na području specijalizacije kandidata, koja se temelji na ključnim kompetencijama za to područje.

Ispit se sastoji iz dva dela:

 • Pismeni Ispit koji se prvi polaže.
 • Usmeni Ispit kojem se pristupa nakon što je položen Pismeni Ispit.

KVALIFIKOVANOST ZA POLAGANJE CTA ISPITA

 1. Lična spremnost za CTA Ispit.

U procesu treninga za ispit i akreditaciju za sticanje zvanja Sertifikovani Transakcioni Analitičar, od kandidata se očekuje da stekne temeljne kompetencije za specifično područje.

 1. Za CTA ispit kandidati moraju imati:
 • TA 101 Sertifikat, ili kroz učestovanje na kursu ili kroz polaganje ispita;
 • Aktuelni EATA trening ugovor odobren od EATA-e najmanje godinu dana pre pristupanja usmenom ispitu;
 • Ispunjene relevantne nacionalne uslove za sertifikaciju na području specijalizacije;
 • Preporuku o spremnosti od svog Glavnog Supervizora;
 • Ispunjen minimalni uslov od 2000 sati koji podrazumeva:
  • 750 sati kontakta sa klijentima, od kojih 500 mora da bude u TA
  • 600 sati profesionalnog treninga, od kojih 300 mora da bude u TA
  • 150 sati supervizije, od kojih 75 mora biti sa PTSTA, CTA Trenerom ili TSTA koji je član EATA, ITAA ili FTAA, 40 od kojih mora biti sa Glavnim Supervizorom
  • 500 dodatnih sati profesionalnog razvoja (određeno u dogovoru sa Glavnim Supervizorom, u skladu sa nacionalnim standardima)

3. Detalji uslova

3.1 Sati kontakta sa klijentima

Kandidat mora da ispuni bar 750 sati u kontaktu sa klijentima, sa pojedincima ili grupom, od kojih u najmanje 500 mora da bude korišćen transakciono analitički model. Kandidat će razviti odgovornost kao praktičar, lider ili trener kroz tih 750 sati. Minimum od 50 sati prakse mora biti sa grupom i minimum od 50 sa pojedincima.

Na područjima specijalizacije psihoterapije i savetovanja, sati kontakta sa klijentima mogu biti sa pojedincima, parovima, porodicama i grupama, ili u terapijskim maratonima. Kandidati bi trebalo da imaju raspon radnog iskustva.

3.2 Sati profesionalnog treninga

Kandidat mora da završi najmanje ukupno 600 sati profesionalnog treninga, od kojih 300 mora da bude iz TA sa TSTA, CTA Trenerom ili PTSTA.

Profesionalni trening uključuje teorijsko znanje i može da sadrži demonstracije primene TA, praktični trening, predavanja i diskusije.

3.3 Sati supervizije

Kandidat mora imati najmanje 150 sati supervizije za vreme trajanja treninga.

75 sati mora biti iz TA od strane PTSTA, CTA Trenera ili TSTA, od kojih najmanje 40 sati mora biti sa kandidatovim Glavnim Supervizorom. Kao 75 ne-TA sati supervizije, student može da računa superviziju iz drugih pristupa, pre ili za vreme trajanja TA treninga.

3.4 Dodatni sati profesionalnog razvoja

Kandidat mora imati najmanje 500 sati dodatnog profesionalnog razvoja. Njegov sadržaj određuje regionalna ili nacionalna organizacija koja može poveriti ovu odgovornost Glavnom Supervizoru. Dodatni sati mogu uključivati npr. dodatni trening; superviziju; ličnu psihoterapiju, itd.

3.5 Lična terapija i/ili kontinuirani lični razvoj

Nije određen broj sati lične terapije/ličnog razvoja. PTSC preporučuje ličnu terapiju za vreme treninga kako bi se iskusila primena transakcione analize i osiguralo da student može primenjivati TA bez uticaja skripta i štetnog ponašanja. Ovo je kriterijum za odobrenje za ispitivanje.

Kandidati i Glavni Supervizor treba da provere da li su svi uslovi Nacionalnih i/ili Evropskih Asocijacija za ličnu terapiju ispunjeni.

Više informacija na: http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2016/05/7-OVERVIEW-OF-THE-CTA-EXAMINATION.pdf

2 thoughts on “Sertifikovani Transakcioni analitičar – CTA”

 1. Poštovani,
  kada će se ponovo organizovati bazični kurs za TA i koja je cena kursa?
  Pozdrav Milica Momčilović

  1. Poštovana Milice,

   Bazični 101 kurs iz TA će biti organizovan u maju.

   Srdačan pozdrav,
   TAUS tim

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.