TA zvanja i sati rada

 

TA Sistemski Savetnik[1] CTA[2] Napomene
Prema standardima UPSKS Prema standardima EATA
 Sati treninga

450

600 (300 u TA)

Teorija, praktične demonstracije, veštine, diskusije, itd.
Sati supervizije U dogovoru sa Glavnim Supervizorom 150 (75 sa PTSTA, TSTA ili CTA trenerom, 40 sa Glavnim Supervizorom) Uključuje aktivnu prezentaciju, individualno ili u grupi za feedback, konfrontaciju, diskusiju
 Sati primene TA

450

750 (500 u TA)

Kontakt sa klijentima u polju specijalizacije
 

Dodatni sati

 

50 u ulozi klijenta

500 (određeno u dogovoru sa Glavnim Supervizorom, u skladu sa nacionalnim standardima)

Uključuje ličnu psihoterapiju, rad na sebi

Ukupan broj sati 950 2000

Ispit

Pismeni i usmeni ispit prema standardima EATA

[1] http://www.savetnik.org.rs/images/stories/downloads/savetovanje/sistemsko_ta_savetovanje.doc

[2] http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2016/05/7-OVERVIEW-OF-THE-CTA-EXAMINATION.pdf

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.