Sistemsko TA savetovanje

SAVETOVANJE U RADU SA SISTEMIMA/GRUPAMA, PORODICAMA I PAROVIMA TRANSAKCIONO ANALITIČKOG USMERENJA   Sertifikovani kurs koji vodi do zvanja Akreditovanog psihološkog savetnika u Srbiji i Akreditovanog psihološkog savetnika u Evropi Potpuno usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja psiholoških savetnika Srbije (UPSKS) i Evropske asocijacije za savetovanje (EAC). […]