Upis prve generacije jednogodišnjeg specijalističkog programa studija za Koordinatora intimnosti u filmskoj industriji

BALKAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS TAUS objavljuje upis prve generacije jednogodišnjeg specijalističkog programa studija za Koordinatora intimnosti u filmskoj industriji. Upis je otvoren za diplomirane psihologe sa umetničkim iskustvom.  Trening obuhvata predavanja i praksu iz sledećih oblasti: Psihologije intimnosti  (bezbednosti u profesionalnom kontaktu) Koreografije intimnosti  […]

Razvojni put kroz TA

Ja ne znam više koliko ovde stojim, a ti ne možeš opaziti nebeski svod visokih, a nečujnih nota koje je srce komponovalo. Predeo tako dugo zaključan u dubokoj tami pod teškim lokotima sakriveno da osećajno mesto niko ne može naći. Bez najave i ključa, dospeše […]

101 TA kurs u Kragujevcu

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]

EATA Smernice za postupanje na društvenim mrežama

TAUS kao član Evropske Asocijacije za Transakcionu Analizu dužan je da postupa u skladu sa Smernicama, koje je propisala EATA. Smernice možete pronaći u nastavku teksta. EATA Smernice za društvene mreže Uvod Ove smernice pružaju pomoć EATA članovima u svom prisustvu i učestvovanju na društvenim […]

Još jedan Uvodni kurs iz Transakcione Analize!

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]

Odlike Z generacije u poslovnom kontekstu

Martina Kvarantan Šmitran objašnjava odlike Z generacije, njihov stav i odnos prema poslu, u emisiji „Biljana za Vas“: Prateći društvene promjene kroz vrijeme možemo vidjeti odlike generacije Z ili zoom generacije. Tu spadaju mladi rođeni između 1995. i 2010. Zovu ih još post-milenijalci. Generacija koja […]