Još jedan Uvodni kurs iz Transakcione Analize!

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]

Odlike Z generacije u poslovnom kontekstu

Martina Kvarantan Šmitran objašnjava odlike Z generacije, njihov stav i odnos prema poslu, u emisiji „Biljana za Vas“: Prateći društvene promjene kroz vrijeme možemo vidjeti odlike generacije Z ili zoom generacije. Tu spadaju mladi rođeni između 1995. i 2010. Zovu ih još post-milenijalci. Generacija koja […]

Prof. dr Aleksandra Đurić na temu vršnjačkog nasilja

Čija je sve odgovornost vršnjačko nasilje? Od sistema, preko medija, škole, vršnjačke grupe, do roditelja. Prof. dr Aleksandra Đurić i Snežana Golić su sadržajno govorile na ovu temu za K1televiziju. Aleksandra navodi da deca uče po modelu, neretko od roditelja koji manipulativnim i agresivnim metodama […]