Razvoj emocionalne pismenosti na ranom uzrastu

Često savetodavno radim sa roditeljima koji iznose strah da se dete neće opismeniti ispremiti dovoljno dobro za školu, samim tim i za budući život, zato što nije fokusirano,prisutno, ponaša se detinjasto. Kada otvorimo temu mogućih uzroka te nestalnosti deteta, čestovidim potpuno iznenađenje, zainteresovanost, a ponekad […]

Nasilni ekstremizam iz ugla TA

U okviru promocije knjige „Nasilni ekstremizam, multidisciplinarni pristup“ autorki Marije Đorić, Kristine Brajović Car i Aleksandre Marković, čuli smo i o nasilnom ekstremizmu iz perspektive Transakcione Analize, od Aleksandre Đurić.

Terapija bajkama

Terapija bajkama je područje koje se aktivno razvija u psihoterapiji. U procesu slušanja, osmišljanja i tumačenja bajke, dete razvija maštu i kreativnost, te savladava osnovne mehanizme pretraživanja i selekcije informacija, pa i odlučivanja. Opažajući sadržaj bajke, osoba ih oblikuje i ugrađuje u svoj životni scenario. […]

101 Bazični kurs iz TA i u oktobru!

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]