Odlike Z generacije u poslovnom kontekstu

Martina Kvarantan Šmitran objašnjava odlike Z generacije, njihov stav i odnos prema poslu, u emisiji „Biljana za Vas“: Prateći društvene promjene kroz vrijeme možemo vidjeti odlike generacije Z ili zoom generacije. Tu spadaju mladi rođeni između 1995. i 2010. Zovu ih još post-milenijalci. Generacija koja […]

Koje su karakteristike PERFEKCIONISTA? | Kako razlikovati autentično samopouzdanje od fragilnog? | Prof. dr Kristina Brajović Car za „Studio Znanja“

Koje su osobine perfekcionista i u čemu se ogleda kultura perfekcionizma u kojoj živimo? Kako perfekcionizam utiče na samopouzdanje i šta čini temelj zadovoljstva sobom? Šta je zapravo “najbolja verzija sebe” i kako razlikovati autentično, zdravo samopouzdanje od fragilnog? ? Kako nastaje potreba roditelja da […]

Učešće TAUS-a na konferenciji Psihoterapija Explained

Treneri i supervizori Balkanske Asocijacije za Transakcionu Analizu uzeli su aktivno učešće na konferenciji Psihoterapija Explained, namenjenoj upoznavanju studenata psihologije i drugih humanističkih nauka sa psihoterapijskim modalitetima. Prof. dr Kristina Brajović Car, Prof. dr Aleksandra Đurić, Martina Kvarantan Šmitran, Jelena Spremo i Dragana Ćorić predstavile […]