Četvrta godina treninga

Ciljevi učenja: Četvrta godina treninga će pružiti sudentima mogućnost da integrišu različite ishode i kanale učenja (teoriju, praksu i lični razvoj).

Ishodi učenja: Otvorenost i sposobnost za metakomunikaciju, analitička i refleksivna procena klijena i sinteza znanja u psihoterapijskom planiranju, dopušta budućem seritifkovanom psihoterapeutu da bude kompetentan, fleksibilan i etički praktičar sa ličnim psihoterapijskim stilom.

Didaktički metodi: Tokom četvrte godine treninga, biće organizovano kooperativno učenje sa iskusnim kliničarima i supervizorima iz zemlje, regiona i inostranstva, kao i sa kliničarima koji dolaze iz drugih modaliteta sa svrhom komparativnog učenja.

 

Teme četvrte godine naprednog treninga (3 sata x 2 mesečno):  60 sati + 30 sati supervizije (3 sata mesečno):

  1. Planiranje tretmana i strategije.
  2. Kratkotrajne terapije u situacijama lične i prodične krize.
  3. Rad sa klijentima sa neurozama – teorija i demonstracija.
  4. Rad sa klijentima sa razvojnim i bihejvioralnim poremećajima – teorija i demonstracija.
  5. Rad sa klijentima sa poremećajima ličnosti – teorija i demonstracija.
  6. Rad sa klijentima graničnim poremećajem ličnosti – teorija i demonstracija.
  7. Rad sa klijentima sa psihozama – teorija i demonstracija.
  8. Ozdravljenje i završetak psihoterapije.
  9. Psihoterapija i istraživanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.