EATA Smernice za postupanje na društvenim mrežama

TAUS kao član Evropske Asocijacije za Transakcionu Analizu dužan je da postupa u skladu sa Smernicama, koje je propisala EATA. Smernice možete pronaći u nastavku teksta. EATA Smernice za društvene mreže Uvod Ove smernice pružaju pomoć EATA članovima u svom prisustvu i učestvovanju na društvenim […]

Sticanje Nacionalnog Sertifikata za psihoterapiju

Pravo na Nacionalni sertifikat za psihoterapiju (NSP) imaju svi koji su završili trening i stekli sertifikat u nekom priznatom psihoterapijskom modalitetu i koji ispunjavaju druge uslove propisane od strane Saveza psihoterapeuta Srbije. Stav Saveza psihoterapeuta Srbije (ranije Saveza društava psihoterapeuta Srbije) jeste da se tek […]

Etički kodeks

TAUS je prihvatio dva etička kodeksa, jedan od strane Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA) i drugi koji je obuhvaćen Društvom psihologa Srbije (DPS). Cilj nam je prevencija etičkih prekršaja i razrešenje nedoumica, što će naročito biti od značaja početnicima i onima koji nisu upućeni u […]