101 bazicni kurs

101 bazični online kurs iz TA i u 6. mesecu!

Zbog velikog interesovanja odlučili smo da održimo još jedan uvodni kurs u transakcionu analizu sa međunarodnim učešćem. Kako je sada već izvesna zabrana okupljanja većeg broja ljudi, radujemo se da smo u mogućnosti da se povežemo online putem. Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima […]

Prva godina treninga

Ciljevi učenja: Ciljevi prve godine naprednog treninga jesu dublje, detaljno upoznavanje sa teorijom i širenje znanja te razumevanje svih glavnih TA koncepata već pokrivenih 101 programom. Ishodi treninga: Na kraju prve godine, studenti će biti u mogućnosti da povežu svoj rad i TA teoriju, tehnike […]