Program

Zimska TA škola – 21. januar 2017. (12.00-17.00h)

Mesto održavanja : Beogradska poslovna škola

 

12.00 – 14.00h

 

Adolescenti i tinejđeri – zabrane i skript i razlozi za terapiju

Nada Žanko, TSTA (Hrvatska)

Djeca i mladi ljudi imaju mogućnost promijeniti zabrane i skript jer automatski predaju moć odraslima. Ako odrasli nisu zdravi i “dobri” oni pokušavaju sami nešto promijeniti. Na žalost, promjene nisu uvijek dobre i zdrave. Pojavljuju se nove zabrane, poput Nemoj biti blizak s odraslima, Nemoj pripadati društvu, Nemoj osjećati, Nije mi ništa, Nije važno… Antiskript također. Mnoge nezadovoljene potrebe u vrijeme formiranja drajvera pokušavaju se zadovoljiti na buntovan način, kao što su potreba da se bude neuredan i nespretan, biti ranjiv i osjećati se sigurno, iskustvo da su njihove potrebe također važne, biti vrednovan i cijenjen, autonomija kroz samopovjerenje, dozvola da se ima svoje vrijeme i ritam,, imati mirno vrijeme za kreativnost i istraživanje.

 

The adolescent and teenager – injunctions and script and reasons for therapy

Nada Žanko, TSTA (Croatia)

The children and young people has the potential to change the injunctions and script because they automatically give a lot of power to adults around them. If there are not a healthy and “good” adults, they try to make the changes by themselves. Unfortunately, the changes are not always good and healthy. The new injunctions emerge, like are Don’t be close with adults, Don’t belong to society, Don’t feel, It is nothing to me, It does not matter… Antiscript also. Many possible unmet needs in the time forming drivers try to be met in rebellious way, like are freedom to be messy or clumsy, being vulnerable and feeling safe, the experience of their needs being important too, being valued and cherished, autonomy through self-trust, permission to take their time, having unhurried time to play creatively and explore.

 

 

15.00 – 17.00h

 

Odgovornost ili sposobnost da odgovorimo?

Leilani Mitchel, TSTA (Velika Britanija)

Postoji mnogo nejednakosti u svetu. Milioni ljudi imaju više nego što im je potrebno, dok milioni ljudi gladuju, beskućnici su, doživeli su rat, zlostavljanje i traumu.

Kako to da naša, takozvana, “napredna vrsta” dopušta da se ovo dogodi?

Leilani će posvetiti neko vreme uzimajući u obzir našu socijalnu, etičku i profesionalnu odgovornost kao ljudska bića i kao TA praktičara. Pozvaće Vas da istražite zašto neki ljudi u društvu preuzimaju veću odgovornost nego drugi, posmatrajući skript, autonomiju i biologiju.

Zajedno ćemo da ispitamo našu filozofsku bazu, etičku praksu, empatiju, diskaunt i nesvesnu pristrasnost. Ova radionica će biti interaktivna i Leilani će pozvati učesnike na putovanje sa njom u istraživanju ovih ideja.

 

Responsibility or the ability to respond?

Leilani Mitchel, TSTA (United Kingdom)

There is a lot of inequality in the world. Millions of people have more than they need, while millions of people starve, are homeless, experience war, abuse and trauma. How come our, so called, ‘advanced species’ allows this to happen?

Leilani will spend some time considering our social, ethical, and professional responsibility as human beings and as TA practitioners. She will invite you to explore why some people in society take more responsibility than others, looking at script, autonomy and biology.

Together we will examine our philosophical base, ethical practice, empathy, discounting and unconscious bias. This workshop will be interactive and Leilani will invite participants to journey with her in exploring these ideas.

Program Zimske škole Transakcione analize možete preuzeti ovde.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.