101 Bazični kurs iz TA i u oktobru!

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]

Bazični 101 kurs u septembru!

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]

101 bazicni kurs

Novi 101 Uvodni kurs u transakcionu analizu

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]

101 bazicni kurs

101 bazični online kurs iz TA i u 6. mesecu!

Zbog velikog interesovanja odlučili smo da održimo još jedan uvodni kurs u transakcionu analizu sa međunarodnim učešćem. Kako je sada već izvesna zabrana okupljanja većeg broja ljudi, radujemo se da smo u mogućnosti da se povežemo online putem. Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima […]

101 bazicni kurs

Nova akademska godina u TAUS-u

Uvodni kurs iz Transakcione Analize     Ovog oktobra TAUS vam nudi nešto posebno, početni kurs iz Transakcione Analize kao i mogućnost daljeg školovanja u našem edukativnom centru. Svrha ovog kursa je razumevanje osnovnih koncepata Transakcione analize i njihove praktične primene u ličnom i poslovnom […]

SVRHA TA 101 KURSA

ISHODI TA 101 KURSA Po završetku 101 kursa, učesnici će moći da: 1)     Opišu osnovne teorijske koncepte transakcione analize 2)     Primenjuju osnovne koncepte transakcione analize u rešavanju problema 3)     Klasifikuju raspon interpersonalnih ponašanja i unutrašnjih procesa koristeći osnovne koncepte transakcione analize DEFINICIJA, OSNOVNE VREDNOSTI TRANSAKCIONE […]

101 kurs iz TA

TA 101 kurs je osnovni kurs uvoda u transakcionu analizu. Njegova svrha je da pruži konzistentne i tačne informacije o TA konceptima. Sledeći zahtevi moraju da budu ispunjeni kako bi TA 101 kurs bio priznat od strane EATA-e. Sadržaj kursa mora da uključi sadržaj specifikovan […]