Razvojni put kroz TA

Ja ne znam više koliko ovde stojim, a ti ne možeš opaziti nebeski svod visokih, a nečujnih nota koje je srce komponovalo. Predeo tako dugo zaključan u dubokoj tami pod teškim lokotima sakriveno da osećajno mesto niko ne može naći. Bez najave i ključa, dospeše […]

Odlike Z generacije u poslovnom kontekstu

Martina Kvarantan Šmitran objašnjava odlike Z generacije, njihov stav i odnos prema poslu, u emisiji „Biljana za Vas“: Prateći društvene promjene kroz vrijeme možemo vidjeti odlike generacije Z ili zoom generacije. Tu spadaju mladi rođeni između 1995. i 2010. Zovu ih još post-milenijalci. Generacija koja […]