Stručni odbor TAUS-a

Prof. dr Mark Widdowson, TSTA(P) Dr Widdowson je transakcioni analitičar, edukator i supervizor. Registrovani je psihoterapeut u Savetu za psihoterapiju Velike Britanije (UKCP). Takođe je i direktor nastave na Institutu za psihoterapiju i savetovanje u Edinburgu, jedan od direktora Instituta Bern u Kegvortu i docent […]

Naš tim

Naš tim se sastoji od ljudi koji su voljni da doprinesu napretku TA u zajednici i regionu. Trenutno je sačinjen od 5 članova Upravnog odbora i jednog predstavnika skupštine.  

O Udruženju transakcionih analitičara

Udruženje transakcionih analitičara TAUS zvanično je osnovano 18.09.2015., u Beogradu, ali je kao ideja postojalo mnogo ranije. Grupa entuzijastičnih osnivača ovog udruženja je osim ljubavi prema transakcionoj analizi delila i ideju koja je vremenom dovela TAUS do onoga što predstavlja danas. Ta ideja je obuhvatala […]