Bazični 101 kurs u septembru!

Ukoliko radite u neposrednom kontaktu sa ljudima koji komuniciraju indirektno, konfliktno ili manipulativno sa vama, ukoliko je vaš posao da slušate druge i pomažete kroz savete, edukaciju ili informisanje, ukoliko kvalitet vašeg posla zavisi od timskog rada i razumevanja složene međuljudske dinamike ili razmišljate o […]

prof. dr Boris Jojic

Gostujuće predavanje Prof. dr Borisa R. Jojića (Petak, 11.6 od 17:30)

Profesor dr Boris R. Jojić je lekar specijalista psihijatrije ipsihoanalitičke psihoterapije (subspecijalistička teza iz oblastivantransfernih intervencija); završio je magisterijum neuropsihologije imagisterijum psihoterapije; doktor je medicinskih nauka (disertacija na temuizmenjenih stanja svesti u terapiji poremećaja prilagođavanja) i univerzitetskiprofesor po pozivu za oblasti psihologije i biomedicinskih nauka;Individualnu […]

Psihološke igre i osećanja

Pred vama se nalazi članak o Psihološkim igrama i osećanjima, profesorke Mirjane Divac Jovanović, klinički psiholog, CTA. Didaktički materijal sa predmeta Rast i razvoj ličnosti, FMK studijski program psihologije. Verovatno se mnogima od vas dešava da vas „muka uhvati“ kada sretnete neke ljude, primećujete da […]