SVRHA TA 101 KURSA

ISHODI TA 101 KURSA

Po završetku 101 kursa, učesnici će moći da:

1)     Opišu osnovne teorijske koncepte transakcione analize

2)     Primenjuju osnovne koncepte transakcione analize u rešavanju problema

3)     Klasifikuju raspon interpersonalnih ponašanja i unutrašnjih procesa koristeći osnovne koncepte transakcione analize

DEFINICIJA, OSNOVNE VREDNOSTI TRANSAKCIONE ANALIZE I NJENA PODRUČJA PRIMENE

1)     Definicija transakcione analize

2)     Osnovne vrednosti (filozofski principi)

3)     Definicija autonomije

4)     Metod ugovaranja

5)     Polja primene – razlike u procesima

a)     Savetovanje

b)     Edukacija

c)     Organizacijska

d)     Psihoterapija

KRATAK PREGLED RAZVOJA TRANSAKCIONE ANALIZE

1)     Erik Bern

o   Ko je bio Erik Bern

o   Razvoj njegovih ideja

o   Spisak literature Bernovih najvažnijih radova

2)     Razvoj transakcione analize

o   Evolucija teorije transakcione analize i njene metodologije nakon Berna

o   Memorijalne nagrade Erik Bern

o   Spisak literature nagrađenih publikacija EBMA nagradom

3)     TA Organizacije

o   TA širom sveta: nacionalne, regionalne, multi-nacionalne i internacionalne TA asocijacije

TEORIJA LIČNOSTI – EGO STANJA

1.     Definicija ego stanja

2.     Strukturalni model ego stanja

o   Prepoznavanje i 4 tipa dijagnostikovanja ego stanja

o   Interni dijalog

3.     Kontaminacija

o   Isključivanje

4.     Bihejvioralni opisi ego stanja

o   Egogrami

TEORIJA KUMUNIKACIJE – PRAVA TRANSAKCIONA ANALIZA

1.     Teorija motivacije – strukutra, stimulus i glad za prepoznavanjem

2.     Transakcije

o   Definicija transakcije

o   Tipovi transakcija

o   Pravila komunikacije

o   Opcije

3.     Stroukovi

o   Definicija strouka

o   Tipovi strouka

o   Strouk ekonomija

4.     Strukturisanje socijalnog vremena

TEORIJA ŽIVOTNIH OBRAZACA – SKRIPTOVI

1. Analiza skripta

a) Životne pozicije

o   Definicija životnih pozicija, OK-stvo

o   Četiri životne pozicije

o   Odnos životnih pozicija sa igrama i skriptom

b) Skript

o   Definicija skripta

o   Poreklo skripta u iskustvu deteta

o   Proces Skriptnog razvoja

–        Zabrane

–        Atribucije

–        Kontrazabrane

–        Rane odluke

–        Somatska komponenta

–        Program

–        Promena skripta

–        Skriptna matrica i drugi skriptni dijagrami

2. Analiza igara

a) Definicija igrara

o   Razlozi za igranje igara

o   Prednosti igrara

o   Primeri igara

o   Nivoi igara

b)     Načini opisivanja procesa igara

o   Dramski trougao

o   G formula

o   Transakcioni dijagram igre

3. Analiza Reketa

a) Definicija reketa i njihovih isplata

o   Markice

b) Značajnost unutrašnjih/intrapsihičkih procesa

c) Odnos reketa prema transakcijama, igrama i skriptu

o   Reket sistem i analiza reketa

METODOLOGIJA TRANSAKICONE ANALIZE

Grupni i individualni metod

Više informacija na: http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/11/Section-4-THE-TA-101-INTRODUCTORY-COURSE.pdf

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.