101 kurs iz TA

ny5duqtxy4a7d8xn3wxg

TA 101 kurs je osnovni kurs uvoda u transakcionu analizu. Njegova svrha je da pruži konzistentne i tačne informacije o TA konceptima.

Sledeći zahtevi moraju da budu ispunjeni kako bi TA 101 kurs bio priznat od strane EATA-e.

 • Sadržaj kursa mora da uključi sadržaj specifikovan u Poglavlju 4.2 EATA Priručnika,
 • Kurs mora trajati najmanje 12 sati,
 • TA 101 instruktor mora da bude zvanično sertifikovan od strane EATA-e, što znači da:
 • Mora biti Predavač Transakcioni Analitičar (TSTA),
 • Privremeni Predavač Transakcioni Analitičar (PTSTA),
 • CTA Trener ili,
 • CTA koji je priznat kao TA 101 Instruktor.

Prvi put kada PTSTA ponudi zvanični 101 kurs (obično kroz 3 godine od potpisivanja TSTA ugovora), mora da bude superviziran uživo i odobren od TSTA (Poglavlje 12.4.2 EATA Priručnika)

 • Ceo 101 kurs mora biti vođen od trenera kroz celokupno trajanje kursa,
 • Supervizor mora da bude prisutan kako bi supervizirao ceo događaj uživo

Studenti koji učestvuju na celom kursu dobijaju TA 101 Sertifikat. Sertifikat dodeljuje trener koji vodi 101 kurs ili Nacionalna Asocijacija prepoznata od strane EATA-e ili oboje.

Studenti sa 101 Sertifikatom mogu aplicirati za određenu kategoriju članstva u EATA-i, kroz članstvo u nacionalnoj ili lokalnoj TA organcijaciji koja je član EATA-e.

Osnovno znanje TA 101 takođe može biti stečeno i individualnim učenjem i tada se TA 101 Sertifikat dodeljuje za uspešno položen TA 101 Ispit.

Po završetku 101 kursa, učesnici će moći da:

 • Opišu osnovne teorijske koncepte transakcione analize,
 • Primenjuju osnovne koncepte transakcione analize u rešavanju problema,
 • Klasifikuju raspon interpersonalnih ponašanja i unutrašnjih procesa koristeći osnovne koncepte transakcione analize.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *