SVRHA TA 101 KURSA

ISHODI TA 101 KURSA Po završetku 101 kursa, učesnici će moći da: 1)     Opišu osnovne teorijske koncepte transakcione analize 2)     Primenjuju osnovne koncepte transakcione analize u rešavanju problema 3)     Klasifikuju raspon interpersonalnih ponašanja i unutrašnjih procesa koristeći osnovne koncepte transakcione analize DEFINICIJA, OSNOVNE VREDNOSTI TRANSAKCIONE […]

101 kurs iz TA

TA 101 kurs je osnovni kurs uvoda u transakcionu analizu. Njegova svrha je da pruži konzistentne i tačne informacije o TA konceptima. Sledeći zahtevi moraju da budu ispunjeni kako bi TA 101 kurs bio priznat od strane EATA-e. Sadržaj kursa mora da uključi sadržaj specifikovan […]