EATA stipendija za 2021. godinu

Dragi članovi,

EATA će i ove godine deliti stipendije, za 2021 g. Svaka zemlja može predati dve molbe za stipendiju (minimalni iznos stipendije je 150 eura,  a zavisno od broja ukupnih prijava isti se obično povećava, do maksimalnog iznosa od 300 eura). Stipendija se može tražiti za: trening, supervizije, registraciju za ispit, put na ispit, TA konferencije i sl.

Kriterijumi za stipendiju su sledeći:
1) podmirena članarina za 2020. za TAUS i EATA
2) u edukaciji kod trenera ili supervizijama kod mentora prihvaćenog od strane EATAe
3) najmanje 3 godine u edukaciji iz TA
4) prijavljeni je aktivan u radu udruženja, i/ili onime što radi i uči doprinosi na neki drugi način razvoju i promovisanju TA u zemlji
5) aplikacije odobrava tročlana komisija TAUS-a, a potpisuje i trener

Dodatni kriterijumi (ukoliko više članova ispunjava prethodno navedene):
1) prijavljeni je redovan u edukacijama
2) do sada nije dobijao stipendiju
3) prednost mogu dobiti članovi koji se spremaju za izlazak na ispit

Ukoliko ste se odlučili prijaviti za stipendiju, popunite formular i neka ga potpiše vaš učitelj/supervizor/mentor.

Prijave slati na mejl adresu 202@taus.rs zaključno sa 10.12.2020.

Nakon što vam u EATAi odobre stipendiju, potrebno im je poslati potvrdu o plaćanju te nakon toga oni uplaćuju sredstva. Stipendiju dobijate samo za svrhu za koju ste tražili, te se računi za druge oblike edukacije ne priznaju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.