Zimska škola Transakcione analize – 21. i 22. januar 2017.

 

Zimska škola Transakcione analize – 21. i 22. januar 2017.

Winter School of Transactional Analysis

Venue: Belgrade Business School

Mesto održavanja: Beogradska poslovna škola

Zimska škola Transakcione analize (u daljem tekstu TA) je stručni skup sa međunarodnim učešćem, u okviru kojeg će inostrani i domaći predavači održati intenzivan specijalistički trening i voditi iskustvene radionice za razvoj praktičnih veština u trajanju od dva dana. Cilj ovog skupa je produbljivanje znanja i razumevanja Transakcione analize – teorije ličnosti i komunikacije koja je višestruko primenljiva kako u psihoterapijskom i savetodavnom, tako i u obrazovnom, organizacionom i korporativnom radu.

Prvog dana skupa, 21. 01. akcenat je stavljen na kliničku primenu TA, dok je drugi dan skupa, 22. 01. posvećen drugim oblastima primene TA, unapređenju komunikacija i primeni Transakcione analize u koučingu i radu sa organizacijama.

Udruženje Transakcionih analitičara – TAUS zvanično je osnovano 18. 09. 2015. u Beogradu, ali je ideja o njegovom osnivanju postojala mnogo ranije. Grupu osnivača ovog udruženja čine iskusni istraživači i treneri Transakcione analize, kao i entuzijastični studenti humanističkog usmerenja. Oni zajedno, pored interesovanja i znanja iz Transakcione analize, dele i ideju koja je vremenom dovela TAUS do reputacije koju danas ima. Ta ideja je obuhvatala potrebu da se TA akademizuje u Srbiji i regionu i da se empirijski zasnovano znanje integriše u srodne psihoterapijske modalitete uz zalaganje za visoke standarde, u skladu sa aktuelnom teorijom i praksom, kada je reč o edukaciji i treningu. Važan aspekt prakse je etička podrška kroz redovnu superviziju. Supervizija od strane iskusnih i kvalifikovanih trenera podržava delatnost psihoterapije, savetovanja, edukacije i koučinga, kao i svih drugih delatnosti koje podrazumevaju neposedan i intenzivan rad sa ljudima.

Iz gore navedenog, pojavila se i prirodna potreba za organizovanjem i aktivnim učešćem u naučno-istraživačkim skupovima koji bi ciljeve udruženja doveli do regionalno vidljivih doprinosa u primeni ovog psihoterapijskog modaliteta na svim nivoima.

Misija udruženja, na prvom mestu, tiče se zalaganja u ostvarivanju pomenutih ciljeva uz vidljivost stručnoj javnosti u Srbiji i regionu, radi formiranja kruga saradnika i članova koji bi se profesionalno podržavali i razvijali kroz saradnju na srodnim ciljevima, bilo da je reč o istraživanju ili praktičnoj primeni.

Vizija udruženja se ogleda u uspostavljanju stabilnog, snažnog i prepoznatljivog udruženja koje će negovati TA i značajno doprineti njenom razvoju. Putanja ka ostvarivanju ovih ciljeva započeta je samim osnivanjem udruženja, što znači da je TAUS prve korake načinio već sredinom oktobra 2015. godine sa prvim trening radionicama, međunarodnim posetama eminentih stručnjaka i regionalnim povezivanjem. Ambiciozni koraci su doprineli da kolege brzo prepoznaju udruženje kao organizaciju vrednu saradnje i projektnog partnerstva. Sa prvim članovima obezbeđena je i kontinuirana edukacija i supervizija iz Transakcione analize prema usklađenim standardima TAUS-a i Evropske asocijacije za Transakcionu analizu, koje su i dalje u toku.

U nastavku sledi detaljan prikaz programa skupa uz profile predavača Zimske škole iz Transakcione analize.

Predavači po pozivu Udruženja:

  • Leilani Mitchell (Velika Britanija) – dobitnica EATA srebrne medalje za 2016. zbog originalnih načina primene TA u domenu socijalnog aktivizma i jačanju TA zajednice na evropskom planu, TSTA;
  • Krispijn Plettenberg (Holandija) – predsednik EATA, organizacijski konsultant sa bogatim iskustvom u primeni TA u korporativnom okruženju, CTA pod ugovorom;
  • dr Kristina Brajović Car (Srbija) – psihoterapeut i istraživač, autor i trener akreditovanog programa: Sistemsko TA savetovanje, urednica EATA žurnala, PTSTA
  • mr Nada Žanko (Hrvatska) – osnivač Hrvatskog udruženja za Transakcionu analizu (UTA) i autor značajne publikacije za TA kliničku primenu: „Intervencije u psihoterapiji“, TSTA;
  • Mark Head (Velika Britanija) – trener i supervizor psihoterapijske orijentacije sa posebnim interesovanjem za integraciju mindfulness tehnika u TA primenu, TSTA.

Subota, 21. 01. 2016.

11.00 – 13.00h

Adolescenti i tinejdžeri – zabrane, skript i razlozi za terapiju

Nada Žanko, TSTA (Hrvatska)

Deca i mladi ljudi imaju mogućnost da promene zabrane i životni skript koji društvo nameće jer automatski predaju moć odraslima. Ako odrasli nisu zdravi i “dobri” oni pokušavaju sami nešto da promene. Nažalost, promene nisu uvek dobre i zdrave kada ih nezadovoljni adolescenti kreiraju. Pojavljuju se nove zabrane, poput Nemoj biti blizak s odraslima, Nemoj pripadati društvu, Nemoj osećati, Nije mi ništa, Nije važno… Antiskript takođe! Mnoge nezadovoljene potrebe u vreme formiranja glavnih motivacijskih obrazaca, kao što su potreba da se bude neuredan i nespretan, ranjiv i zaštićen u isto vreme, mladi pokušavaju da zadovolje na buntovan način. Ono što im često nedostaje jeste iskustvo da su njihove potrebe takođe važne, da se bude vrednovan i cenjen, da se iskusi autonomija kroz samopoverenje, zatim dozvola da se ima svoje vreme i ritam, kao i mirno vreme za kreativnost i istraživanje.

Nada Žanko, TSTA, živi i radi u Zagrebu. Profesionalno se bavi psihoterapijom, podučavanjem i supervizijom za TA grupe na teritoriju bivše Jugoslavije. Razvila je više od stotinu profesionalnih programa za rad sa izbeglicama, azilantima, ratnim veteranima i silovanim ženama. U po slednjih deset godina, razvija i podučava učitelje u predškolskim i školskim ustanovama, za rad s a decom i tinejdžerima. U poslednjih pet godina, intenzivno razvija psihoterapijski pristup za decu  i  tinejdžere.  Autorka  je  dve  stručne  knjige:         Uvod  u   Transakcijsku analizu i Intervencije u psihoterapiji.

14.00 – 16.30h

Odgovornost ili sposobnost da odgovorimo?

Leilani Mitchel, TSTA (Velika Britanija)

Postoji mnogo nejednakosti u svetu. Milioni ljudi imaju više nego što im je potrebno, dok milioni ljudi gladuju, beskućnici su, doživeli su rat, zlostavljanje i traumu. Kako to da naša, takozvana “napredna vrsta”, dopušta da se ovo dogodi? Leilani će posvetiti vreme tokom seminara razmatrajući savremenu socijalnu, etičku i profesionalnu odgovornost pre svega nas kao ljudskih bića, a potom i kao TA praktičara. Pozvaće učesnike da istraže zašto neki ljudi u društvu preuzimaju veću odgovornost nego drugi, posmatrajući udeo skripta, autonomije i biologije u tim razlikama.

Zajedno sa učesnicima seminara ispitaće našu filozofsku bazu, etičku praksu, empatiju, otpisivanje i nesvesnu pristrasnost. Seminar je u osnovi interaktivan, tokom kojeg Leilani vodi učesnike kroz intelektualno putovanje u istraživanju svih ovih ideja.

Leilani Mičel, CTA, (P) je UKCP registrovani psihoterapeut i akreditovani supervizor, TSTA (P). Direktorka je Link centra za obuku psihoterapeuta iz Jugo-istočne regije Velike Britanije. Leilani je uključena u brojne projekte za podršku azilantima i izbeglicama, uključujući koordinaciju različitih donacija i mobilisanje stručnih krugova pomoći. Obavljala je različite uloge u TA zajednici, u Velikoj Britaniji i Evropi. Ove godine Leilani je nagrađena Srebrnom medaljom od strane EATA za svoj doprinos u razvoju i širenju TA zajednice i njene povezanosti na internacionalnom planu.

Subota, 21.01. 2017.

16:30 -18:00

Mark Head, (Velika Britanija)

Grupna supervizija sa fokusom na Mindfulness tehnike (tehnike pažljive svesnosti) primenjene u psihoterapiji, treningu i superviziji.

Mark Hed, Msc u psihoterapiji, TSTA (P). Mark je iskusan i kvalifikovan, UKCP registrovan psihoterapeut. Vodi privatnu praksu na području Istočnog Saseksa. Kao trener, ima preko 15 godina iskustva u različitim okruženjima, uključujući savetovanje veština i obuku iz savetovanje. On je sada ko-direktor i glavni trener na Linku centru – Centru za obuku savetnika i psihoterapeuta. Kao kvalifikovani TA trener, on vodi superviziju prakse savetnika i terapeuta u treningu. Kao posvećeni mindfulness praktikant, Mark je kasnije završio i obuku za pokretanje mindfulness kurseva za obuku praktičara.

Mark Head (TSTA, UK)

Mesto pažljive svesnosti u TA superviziji i treningu

Nedavno, mindfulness je postao veliko područje rasta u lečenju različitih mentalnih i zdravstvenih problema. Iskustvo pruža čvrste dokaze da se, između ostalog, može pomoći u lečenju depresije, anksioznosti i posledica stresa. Što se tiče prakse Transakcione analize, supervizije i treninga jedno od glavnih područja

upotrebe tehnika pažljive svesnosti je briga o sebi, kao strategija prevencije profesionalnog izgaranja. Ona deluje kako na psihološkom, tako i na fizičkom nivou. Međutim, mindfulness takođe pomaže razvoju kapaciteta praktičara za refleksiju i introspekciju. U TA terminima ovo bi se moglo opisati kao razvoj perceptivnosti ego stanja Odrasli koji je od neprocenjive vrednosti u dijagnostičkom, terapijskom i savetodavnom radu transakcionog analitičara.

Nedelja, 22. 01. 2016.

Krispijn Pletenberg, predsednik Evropske asocijacije za Transakcionu analizu i CTA (O) pod ugovorom, počeo je svoju konsultantsku firmu: Stay amazed everyday u 2009. godini. Njegov rad sastoji se od kombinovanja trenda posmatranja i pozicioniranja brenda u ponudi jedinstvene, kreativne strategije. On podstiče organizacije da se uključe u promene koje se dešavaju svuda oko njih, tako da spremno preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju onoga šta dolazi sledeće. Krispijn je radio dvadeset godina u korporativnom svetu. Njegove glavne vrednosti su raznovrsnost i sveobuhvatnost. Prešao je iz Amsterdama u Berlin 2015. godine sa svojom američkom-holandskim partnerom. Krispijn Plettenberg je tehnološki fanatik, večni optimista i ekspert za komunikacije. U svojoj dugoj profesionalnoj karijeri u brendiranju i komunikacijama, radio je za vodeće svetske kompanije i organizacije u finansijskim uslugama, prodaji, zastupanju klijenata, automobilskoj industriji, obrazovanju i kulturi.

Doc. dr Kristina Brajović Car, PTSTA (P) je psiholog, istraživač u oblasti međuljudske dinamike i psihologije individualnih razlika. Kristina je psihoterapeut i sistemski-porodični savetnik. Radi u opštoj bolnici Bel Medic kao konsultant i kao Docent predavač na odeljenjima za psihologiju i komunikacije Univerziteta Singidunum iz Beograda. Urednik je EATA žurnala i predstavnik regionalne asocijacije transakcionih analitičara – TAUS.

Krispijn Plettenberg (Netherland)

Nedelja, 22. 01. 2017.

12:00 – 16:00

TA u organizacijskom kontekstu: Široko interaktivno istraživanje

Cilj radionice je da se obezbede ideje i umeća korišćenja tehničke pomoći u radu sa (u) organizacijama.

U prvom delu radionice razmenićemo naša svakodnevna iskustva u interakciji sa organizacijama. Među njima su, na primer, iskustva iz javnog prevoza, kupovine namirnica, posete lekaru, intervjua za posao ili učestvovanja na profesionalnim sastancima. Kakav se niz transakcija odvija? Kako je organizacija strukturisana (s vrha na dole ili obrnuto)? Tokom seminara analizira se nekoliko organizacija gde učesnici konkretno obavljaju svoj posao. Učesnici, kao grupa, produkuju niz zamišljenih slika i opisa analiziranih organizacija na osnovu samo jedne metafore.

U drugom delu rada, analiziraće se različiti načine na koje organizacije komuniciraju. Primenićemo teoriju životnih pozicija na brendiranje i komunikaciju. Da li je način kako brendovi razgovaraju sa svojim klijentima specifičan za industriju? Analiziraćemo primere lokalnih, domaćih kompanija i kako one komuniciraju? Kako organizacije učesnika komuniciraju?

Treći deo radionice fokusira se delom na izradu sertifikacijskog ispita za zvanje CTA u radu sa organizacijama. Šta se sve može reći o odnosu između organizacije i spoljnog konsultanta?

Koji faktori igraju ulogu, na psihološkom nivou, u fazi ugovaranja? Kako možete na vešt način, kao konsultant, izbeći odnos simbioze sa klijentom?

Kako involvirati svakoga u organizaciji i ostvariti holistički pristup i rezultate, uzimajući u obzir specifičnu dinamiku organizacije?

Da zaključimo: princip edukativnog rada sa iskusnim praktičarem organizacijske Transakcione analize, trenutno na poziciji Predsednika evropske asocijacije, podrazumeva interaktivnu diskusiju, učenje istraživanjem kroz pitanja i odgovore, s osvrtom na to kako je Evropska asocijacija za Transakcionu analizu organizovana i kako funkcioniše na nacionalnom, evropskom i internacionalnom planu.

Nedelja, 22.01.2017. 16:00 -18:00

Interpersonalni konflikt i različite vrste skripta

Kristina Brajović Car, PTSTA (Serbia)

Upravljanje konfliktima je sastavni deo rada sa ljudima. Pored toga što su neizbežni, oni nose i razvojni potencijal. Interpersonalni konflikt i različite vrste skripta je radni naziv interaktivnog predavanja tokom kojeg predavač pokazuje kako i zašto su „veštine improvizacije“ važne u zaustavljanju igara i destruktivnih organizacijskih scenarija, posebno u provokativnim situacijama koje podstiču igre, kao što su to zastoji u radu tima, međusobni konflikti članova i saradnika istog tima. Pored toga, istraživaćemo kako različiti skriptni tipovi reaguju u konfliktu kada se različite ličnosti sukobe, koje komunikacijske alternative su dostupne ili, s druge strane, blokirane (otpisane).

 

Program konferencije možete preuzeti ovde: Zimska škola Transakcione analize – SRB

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.