Aleksandra Đurić

 

 

Prof. dr Aleksandra Đurić, rodjena 23.12.1984. godine u Beogradu, redovni je profesor strukovnih studija, Sertifikovani Transakcioni Analitičar u oblasti psihoterapije (CTA), Sertifikovani psihološki savetnik u Udruženju za psihoterapiju savetovanje i koučing Srbije i u Evrospkoj asocijaciji savetnika, psihoterapeut, trener za psihološke savetnike u okviru Psihoresurs-a  i delegat je pri EATA-i za Srbiju.

Osnivač AKTA – Udruženja za sticanje, promovisanje i razvoj psiholoških znanja i veština u oblasti komunikacije u cilju poboljšanja kvaliteta života, u okviru kojeg, pored privatno psiholško-savetodavnog rada i psihoterapijske prakse, radi i organizuje, obuke, seminare, edukaciju, radionice iz oblasti primenjene psihologije i komunikologije.

Redovni profesor strukovnih studija na Akademiji poslovnih strukovnih studija Beograd, na departmanu za sociološke nauke gde je predavač na predmetima iz oblasti poslovne psihologije, sociologije, komunikologije, etike. Prvo kao stručni saradnik, a potom kao redovni profesor strukovnih studija,  deset godina uspešo realizuje nastavu i prenosi praktična i stručna znanja svojim studentima.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, a 2011. godine u okviru specijalizacije za grupnog psihoterapeuta u oblasti Transakcione analize, stiče uslove i dobija nacionalni i evropski Sertifikat za psihološkog savetnika. U oktobru 2014. godine doktorirala je na Fakultetu za kulturu i medije, nakon čega je Čigoja štampa 2015. godine objavila zapaženu monografiju „Medijasfera u zagrljaju Velikog brata“. 2019. godine položila je CTA ispit u oblasti psihoterapije.

Neka od gostovanja u medijima:
https://www.youtube.com/watch?v=3NQEwoXy6_4   https://www.youtube.com/watch?v=KNMXBAaoIik

https://www.youtube.com/watch?v=MeYv_9LmBJ8

https://www.youtube.com/watch?v=fnGE7GYQ-gk

https://www.youtube.com/watch?v=fhG7ksViRB4

https://www.youtube.com/watch?v=u-tug-yEt7Q