Stručni odbor TAUS-a

Prof. dr Mark Widdowson, TSTA(P)

Dr Widdowson je transakcioni analitičar, edukator i supervizor. Registrovani je psihoterapeut u Savetu za psihoterapiju Velike Britanije (UKCP). Takođe je i direktor nastave na Institutu za psihoterapiju i savetovanje u Edinburgu, jedan od direktora Instituta Bern u Kegvortu i docent na Atinskom centru za sintezu. Živi u Glazgovu gde vodi privatnu praksu, bavi se supervizijom i psihoterapijom pojedinaca i parova. Autor je knjige “Transakciona analiza – 100 ključnih ideja i tehnika” i “TA u lečenju depresije” u izdanju Psihopolis Instituta te dobitnik počasne EATA srebrne medalje za istraživanje i efikasnost TA terapije iz oblasti depresije. U okviru TAUS-a pruža podršku članovima u planiranju i izvođenju istraživačkih projekata.

Prof. dr Aleksandra Đurić

Aleksandra Đurić rođena je 1984. u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2009. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2011. završava specijalizaciju za grupnog psihoterapeuta i stiče nacionalni i evropski sertifikat i licencu za psihološkog savetnika. Tokom svoje edukacije pohađala je i napredni nivo treninga za praktičara Transakcione analize. U oktobru 2014. doktorirala je na Fakultetu za kulturu i medije, odbranivši tezu „Uticaj hipermedijatizacije celetoida na njihovu ličnost“, na osnovu koje je priređena monografija Medijasfera u zagrljaju Velikog brata. Zaposlena je kao profesor u Beogradskoj poslovnoj školi – Visokoj školi strukovnih studija.
U okviru TAUS-a pruža stručnu podršku edukantima u treningu kroz radionice i individualni lični rad na rastu i razvoju ličnosti psihoterapeuta i savetnika u treningu.

Doc. Dr Kristina Brajović Car

Doc. dr Kristina Brajović Car, PTSTA (P) je psiholog, istraživač u oblasti međuljudske dinamike i psihologije individualnih razlika. Kristina je psihoterapeut i sistemski-porodični savetnik. Trener i supervisor iz Transakcione analize za edukante koji obrazuju za TA psihoterapeuta (CTA nivo), kao i za nivo psihološkog savetnika (autor akreditovanog programa Sistemsko TA savetovanje). Radi u opštoj bolnici Bel Medic kao konsultant i kao Docent predavač na odeljenjima za psihologiju i komunikacije Univerziteta Singidunum iz Beograda. Urednik je EATA žurnala i predstavnik regionalne asocijacije transakcionih analitičara – TAUS. Član je komisije za akreditaciju psihoterapeuta Udruženja za psihoterapiju, koučing i savetovanje.

Prof. dr Aleksandra Milićević Kališić

Prof.  dr Aleksandra Milićević-Kalašić, doktor medicine i nosilac doktorata u medicini neuropsihijatrijskih poremećaja kod starijih osoba. Nakon završetka njene četiri godine specijalizacije, koliko je trajala  obuka iz neuropsihijatrije,  magistrirala je neuropsihologiju. Dobitnica je Fogarti stipendija od 2012. godine. Predaje na Departmanu za socijalni rad, Fakulteta za medije i komunikacije, Sindigunum Univerziteta i radi u Gradskom zavodu za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje – Beograd. U okviru TAUS-a pruža stručnu i naučnu podršku u planiranju i akreditaciji naučnih skupova. Pored toga saradnik je u kliničkom obrazovanju edukanata koji pohađaju napredni nivo treninga za zvanje TA psihoterapeuta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.