prof. dr Boris Jojic

Gostujuće predavanje Prof. dr Borisa R. Jojića (Petak, 11.6 od 17:30)

Profesor dr Boris R. Jojić je lekar specijalista psihijatrije i
psihoanalitičke psihoterapije (subspecijalistička teza iz oblasti
vantransfernih intervencija); završio je magisterijum neuropsihologije i
magisterijum psihoterapije; doktor je medicinskih nauka (disertacija na temu
izmenjenih stanja svesti u terapiji poremećaja prilagođavanja) i univerzitetski
profesor po pozivu za oblasti psihologije i biomedicinskih nauka;
Individualnu trening-analizu završio je kod dr Aleksadra Vuča,
psihoanalizu i psihoanalitičku grupnu psihoterapiju kod prof Miroslava
Antonijevića, individualnu i grupnu egzistencijal-analitičku trening-analizu
kod prof. Petra Opalića, a supervizije kod eminentnih stručnjaka srpskog,
enegleskog i nemačkog govornog područja;


Reedukativni metod učio je kod prof. Svetomira Bojanina, autogeni
trening kod prim. dr Ljubomira Mirkovića, psihodramu kod dr Dušana
Potkonjaka i TA kod dr Zorana Milivojevića.
Matematičko modelovanje pojava u biološkim sistemima i fraktalnu
analizu usavršavao je kod akademika Dušana Ristanovića, a neurofiziologiju
kod prof. Žarka Martinovića.


Kao lekar radio je u službi opšte prakse, urgentne medicine i medicine
rada na železnici, kao psihijatar u Institutu za mentalno zdravlje i na KCS, a
kao subspecijalista, vodio je Odeljenje za poremećaje ličnosti, granična stanja
i psihosomatske poremećaje Instituta za psihijatriju KCS.
Konsultant je Kliničkog centra Srbije za oblast duševnog zdravlja i
edukator-supervizor Evropske asocijacije za psihoterapiju u Beču.

Mesta za prijavu su ograničena!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.