Ko-kreativna transakciona analiza

Dvodnevim seminarom „Ko-kreativna transakciona analiza“ održanim 16. i 17. oktobra 2015. u Beogradu, Udruženje transakcionih analitičara – TAUS, započelo je ciklus predavanja, tribina, radionica i konferencija sa ciljem promovisanja znanja iz oblasti primenjene psihologije, transakcione analize (TA) i srodnih psihoterapijskih modaliteta.

Učesnici ove edukacije, studenti postdiplomskih studija psihologije upoznali su jedan od savremenih pravaca u TA (ko-kreativni) koji predstavlja novu paradigmu i donosi savremenu interpetaciju četiri ključna teorijska koncepta transakcione analize – ego stanja, transakcija, igara i životnog scenarija ili skripta.

Studenti su pored drugačijeg pogleda na stare koncepte koji su sad zastupljeni sledećim modelom: Ličnost – način na koji razumemo sebe i druge; Odnos – kako iniciramo i održavamo kreativne kontakte sa drugima; Motivacija – razumevanje i ostvarivanje uticaja na ponavljajuće obrasce pozitivnih i negativnih interakcija i njihove predvidljive ishode; Identitet – način na koji razumemo sebe u kontekstu svoje prošle i sadašnje, uže i šire, kulturne pripadnosti i oblikujemo „priče” koje neprestano konstruišemo o sebi, drugima i životu; upoznati i sa još dva usmerenja ko-kreativne TA, usmerenjem na sadašnjost kao i usmerenjem na pozitivnu psihologiju odnosno na isticanje zdravlja, potencijala i mogućnosti pre nego bolesti i patologije.

Saznali su i posledice ovakvog pristupa odnosno terapijske implikacije koje uključuju uzajamnu i zajedničku odgovornost, partnerstvo terapeuta i klijenta (a na šta prefiks ko i ukazuje) za sve lekovite aspekte psihoterapijskog odnosa (zaštitu, dozvole, podršku…). Informisani su i da je središnji princip razvoja ličnosti učenje i širenje svesnosti a ne regresija.

Na seminaru se čulo i da arhaična ego stanja zahtevaju dekonstrukciju (umesto dekonfuzije ili nove odluke) ali i učilo o tome kako stare obrasce integrisati u sadašnji repertoar kako bi se proširile veštine Odraslog.

U toku seminara poseban naglasak je bio i na dinstinkciji između „metafore strukture“ i „metafore mogućnosti“ odnosno na načine kako transakcioni analitičar koji pokušava da razume prošlost i menja rigidne arhaične strukture i uverenja koja utiču na životne odluke postaje transakcioni dizajner koji zajedno sa klijentom pokušava da osmisli ličnu konstrukciju „sada i ovde“ koja klijentu omogućava olakšano snalaženje, nošenje sa problemima, predviđanje i razumevanje sebe.

Svi učesnci su po završetku dvodnevnog seminara dobili sertifikat sa naznačenim brojem sati napredne psihoterapijske edukacije.

Seminar je vodila doc. dr Kristina Brajović Car, profesor Univerziteta Singidunum, sertifikovani transakcioni analitičar, višegodišnji član istraživačkog komiteta Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (EATA) i urednik žurnala EATA Newsletter.

Detaljne informacije o ko-kreativnoj transakcionoj analizi, „iz pera“ začetnika ovog pravca, mogu se pronaći u knjizi koja objedinjuje sve objavljene članke ili poglavlja u drugim knjigama o ovoj tematici do 2014. godine:

Tudor, K., & Summers, G. (2014). Co-creative transactional analysis: Papers, responses, dialogues, and developments. London: Karnac.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *