Filip Stojković

Filip Stojković
Sistemski transakciono-analitički psihološki savetnik
OLI integrativni psihodinamski psihološki savetnik
Tel. 063 8047 103
Mail. filipstojkovicpt@gmail.com
Web. https://putkaautenticnosti.wordpress.com/

Auto sam i voditelj radionica, treninga, edukativnih i iskustvenih grupa. Radim individualno sa
pojedincima i parovima.
Ta edukaciju sam započeo 2013. godine u TA Centru, da bih je nastavio i završio u TAUSU-u. Uporedo
sam pohađao i edukaciju za OLI integrativnog psihodinamskog psihoterapeuta. Sertifikat psihološkog
savetovanja stekao sam u oba pravca. Teorijski deo obe edukacije za psihoterapeuta sam završio.
Trenutno sam u superviziji u oba psihoterapijska pravca i spremam se za CTA ispit.
Iza sebe imam i višegodišnje iskustvo rada u prosveti, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.
Osmislio sam, organizovao i vodio više edukativno-iskustvenih grupa koje sa radom, sada već
tradicionalno, počinju dva puta godišnje, svake godine, kao i radionica sa različitim temama koje
pokrivaju važna životna polja poput ljubavi i partnerskih odnosa, emocija, rada, komunikacije,
asertivnosti…
Osnivač sam udruženja ,,Agape razvojni centar“, koje za cilj ima promociju psihoterapije. Radi istog
cilja, organizovao sam i gostovao na više predavanja i tribina. Takođe autor sam bloga ,,Put ka
autentičnosti“ na kom objavljujem tekstove u cilju promovisanja psihoterapije i uopšte brige o
mentalnom zdravlju.