prof. dr Boris Jojic

Gostujuće predavanje Prof. dr Borisa R. Jojića (Petak, 11.6 od 17:30)

Profesor dr Boris R. Jojić je lekar specijalista psihijatrije ipsihoanalitičke psihoterapije (subspecijalistička teza iz oblastivantransfernih intervencija); završio je magisterijum neuropsihologije imagisterijum psihoterapije; doktor je medicinskih nauka (disertacija na temuizmenjenih stanja svesti u terapiji poremećaja prilagođavanja) i univerzitetskiprofesor po pozivu za oblasti psihologije i biomedicinskih nauka;Individualnu […]