Miodrag Petrovic

Moje ime je Miodrag Petrović, rođen sam u Beogradu 1985. godine. Osnovne i master studije psihologije završio sam na Filizofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega otpočinjem edukaciju iz Transakcione analize i geštalt terapije. Certifikovani sam psihološki savetnik i psihoterapeut Transakcione analize pod supervizijom. U septembru 2017. godine započinjem rad u privatnoj praksi, usmeren ka pružanju usluga individualne psihoterapije i savetovanja adolescentima i odraslima.

U radu sa klijentima integrišem metode i tehnike transakcione analize i geštalt terapije (završen bazični nivo edukacije u trajanju od dve godine), čime naglašavam važnost relacije između terapeuta i klijenta u "sada i ovde" i podržavam klijentovo osvešćivanje nefunkcionalnih, ponavljajućih obrazaca u toku života. Osim toga, poslednjih osam godina radim kao savetnik za hraniteljstvo i edukator u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. U fokusu mog rada jeste pružanje psihosocijalne podrške i edukovanje hranitelja za rad sa decom bez adekvatnog roditeljskog staranja, pa su teme koje preovlađuju, prepoznavanje i umanjivanje posledica psiholološke traume, odnosno jačanje dece kako bi prevazišla posledice doživljenih separacija i gubitaka.