Maja Pavlov

Maja Pavlov je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ona je Nacionalno sertifikovani Transakcioni Analitičar (Savez Društava Psihoterapeuta Srbije), kao i međunarodno sertifikovani CTA (USA, San Francisco) i supervizor (PTSTA). Unapređujudi veštine postaje i NLP trener. Vodedi svoju dvadesetogodišnju psihoterapijsku praksu, neguje i rad radioničarskih, edukativnih i terapijskih grupa ljudi, u zemlji i inostranstvu.

 

Maja je član TAUS-a, gde drži napredne edukacije Transakcione Analize za psihoterapeute. Potekla je iz TA škole dr. Zorana Milivojevida, TA – Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije. Član je međunarodnih udruženja za Transakcionu Analizu: ITAA i EATA. Od 1999. g. Maja vodi razvojne, a kasnije i edukativne grupe TA, kao i NLP treninge u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Rijeci.

 

Jedan je od osnivača HRIO organizacije čija je vizija širenje praktične psihoterapijske i psihološke prakse, i primena dostupnih psihoterapijskih i NLP alata za kvalitetniji život. Takođe, ona radi na podizanju platformi inovativnih i efikasnih socijalnih struktura u lokalnim zajednicama, kao što su dnevni centri za različite grupe korisnika, među kojima su i osobe sa psihičkim problemima. Putanju i autorstvo, od projektne ideje do konkretne realizacije, ispratila je kroz višegodišnju inicijativu prvog Centra za Mentalno zdravlje u Novom Sadu, u saradnji sa psihijatrijskom klinikom u Novom Sadu, stvarajudi uslove za umrežavanje akademskih Univerzitetskih grupa studenata i omogudavanja njihovog učešda u praktičnom psihoterapijskom i grupnom radu.

 

Na poziv Holandske organizacije Cordaid iz Haga, boravi 6 meseci u Indiji radedi na projektu razvoja psiholoških rezilijenci radnih timova i vođa zajednica posle cunamija. Korporativno je angažovana u saradnji sa Psihopolisom na treninzima za NLP Praktičare, NLP mastere i trenere. Transakcionu Analizu je učila od dr. Snežane Milenkovid, dr. Zorana Milivojevida (TSTA), dr. Nataše Cvejid – Starčevid (TSTA) i dr. Aleksandre Bubere (TSTA).

 

Pohađala je niz radionica sa svetskim imenima iz TA prakse: Vann Joins-om, Stephenom Karpman-om, Mevis Klajn, Sari Van Poeljo, Richardom Erskin-om, Mark-om Widdowson-om, John Mc Neel-om, Tony White-om, Markom Mazzetijem, Charllote Sills, Elenom Sobolevom (TSTA) i dr. Korišdenje i edukaciju NLP alata prošla je sa uglednim svetskim i domadim trenerima: Slavicom Squire (SRB), Draganom i Draganom Mladenovid (HR), Charles Faulknerom (UK), Tomom Bestom (USA), Bernd Isertom (DE) i Michael Hallom (USA).

Usavršavala se u Novom Sadu, Beogradu i Zagrebu.

Maja piše za BG online platformu popularne tekstove o psihološkom i psihoterapijskom radu, a vodi i svoj blog: www.majapavlov.com i web stranicu: www.hrio.co

Živi u Novom Sadu sa mužem i sinom.