Kristiyan Topchkov

Kristijan Topckov (Kristiyan Topchkov), MScPsych, poseduje raznovrsno internacionalno iskustvo u edukaciji i klinickoj praksi.

Pocetak svog rada vezuje za psihoterapiju tesko obolelih pacijenata psihijatrijske bolnice u Londonu, Engleska (2009), da bi potom nastavio svoj rad u Beogradu i Torontu.
Edukaciju iz Transakcione analize je zapoceo u Srbiji, da bi kasnije imao cast da nastavi svoje usavrsavanje kroz „jedan na jedan“ superviziran trening kod renomiranog Dr M. Novellina u Rimu.
Psihoanaliticki pristup koji Novellino neguje pomogao mu je da dublje razume nesvesne procese narocito u fazama terapije kada je fokus na skriptnim delovima licnosti. Upravo taj novosteceni nacin razmisljanja i rada je doveo do publikacije rada sa narcisiodnim poremecajem licnosti u udzbeniku Transakcione Analize „Seminari Berniani“. U medjuvremenu, polozio je ispite za sertifikovanog transakcionog analiticara (CTA) u Rimu i magistra psihoterapije na Middlesex University, London. Dodatno je zavrsio uvodne edukacije iz psihoanalize i teorije W. Biona organizovane od strane Instituta za psihoanalizu, u Londonu.

Kasnije ga zivot vodi u Toronto, gde otvara svoju privatnu praksu i paralelno sa time provodi naredne tri godine na licnoj analizi i supervizijama, tkz. Die Lehranalyse. Kontinuirano iskustvo sa trening analiticarima koji zastupaju savremenu, psihoanaliticku skolu misli, je bilo odlucujuce da zaokruzi celinu svog licnog i profesionalnog razvoja.

U svom psihoterapeutskom radu je posvecen ostvarivanju dugotrajnih promena u licnosti pacijenta.

Kontakt: kristiyan@ymail.com