Kristina Brajović Car

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Od 2009. je sertifikovani psihoterapeut transakcioni analitičar i sistemski porodični savetnik. Magistrirala komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije 2007. Doktorirala psihologiju 2014. na Tilburg Univerzitetu u Holandiji.

Od 2014. godine je istraživač/pridruženi član Taos Instituta sa sedištem u SAD (Pensilvanija) i Evropi (Holandija). Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije od osnivanja. Od 2016. ima zvanje i poziciju trenera i supervizora Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (PTSTA). Urednica je žurnala EATA Newsletter Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (EATA) čiji je član. Osnivač je Balkanske asocijacije za transakcionu analizu. Konsultant Bel Medic-a za oblast psihološkog testiranja i procene, kao i psihoterapije i savetovanja. Od 2016. godine je nosilac i koordinator regionalnog naučnog istraživanja koje finansira Evropska asocijacija za Transakcionu analizu.