Anita Marković

Anita je rođena 1974. godine u Beogradu, gde je 2000. godine završila studije defektologije, a zatim nastavila svoje profesionalno usavršavanje iz oblasti psihoterapije. U svojoj privatnoj praksi u okviru studija „AniMašta“ sarađuje sa Holističkom akademijom „Maya“, oslanjajući se na posvećenost, empatiju i iskrenu želju da pomogne i bude podrška. Udata je i ima ćerku Liru.
Profesionalno iskustvo je sticala radeći u NVO sektoru na različitim poslovima kao članica UO, predsedavajuća Skupštine i koordinatorka za individualni rad sa decom i njihovim porodicama. U okviru PU „Dečji dani“ je radila sa decom sa smetnjama u razvoju i u okviru razvojne grupe sprovodila proces inkluzije.
U vreme studentskih dana se interesuje za pružanje psihološke pomoći, pa je tako kao volonterka radila na SOS telefonu za decu i žene žrtve nasilja. Ljubav prema psihologiji razvija u početku kroz psihološke radionice u okviru iskustvene grupe koju je vodio dr Ivan Nastović, a kasnije kroz edukaciju iz oblasti analize snova. Tako 2016. godine stiče diplomu za analizu snova metodom intervjua dr Gejl Dilejni – The Delaney & Flowers Dream and Consultation Center Diploma Program.
Nastavlja kroz višegodišnju edukaciju u oblasti transakcione analize i 2016. godine postaje psihološki savetnik. Položila je sa visokom ocenom pismeni deo ispita za međunarodno sertifikovanog psihoterapeuta iz transakcione analize (CTA). Članica je Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije (UPSKS), Balkanske asocijacije za transakcionu analizu (TAUS) i Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA).
Svoj rad sa klijentima obogaćuje i dodatnim veštinama kao praktičarka duhovnih metoda rada kroz ThetaHealing i Timeline healing. Sertifikovani lider joga smejanja postaje 2017. godine, a joga instruktor 2019. godine, čime dodatno unapređuje svoj profesionalni repertoar na načelima pozitivne energije, bezuslovne ljubavi i poštovanja. Pored svega navedenog interesuju je i pisanje, psihodrama, fotografija, zdrava ishrana, meditacija i planinarenje.

Kontakt telefon: 063 263 778               website: www.anitamarkovic.com
E-mail: anitamarkovic74@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/AniMašta-AnImagination-496173574219359/
Skype: live:anitamarkovic74