Treći međunarodni stručni skup u organizaciji EAC i UPSKS

TAUS izlagao na trećem međunarodnom skupu u organizaciji Evropske Asocijacije za Savetovanje i Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing SrbijeTreneri i supervizori Balkanske Asocijacije za Transakcionu Analizu su učestvovali na međunarodnom skupu u organizaciji Evropske Asocijacije za Savetovanje i Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, koji je održan 7. i 8. decembra 2019. godine, na temu „Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu“.

Prof. dr Kristina Brajović Car, Prof. dr Tijana Mandić, Prof. dr Aleksandra Đurić i Maja Pavlov učestvovale su okruglim stolom sa temom „Transakciona analiza u praksi kao odgovor na krizu kontakta“, a rezime izlaganja možete pročitati u nastavku.Strouk, kao jedinica socijalne pažnje je svaki postupak prepoznavanja nečije prisutnosti, bilo u kontekstu telesnog dodira ili kroz simboličke oblike kao što su reči, pokreti, pogledi. Po teoriji transakcione analize osobe ulaze u odnose sa drugima, jer na taj način osiguravaju razmenu socijalne stimulacije. Prema Bernu potreba za socijalnom pažnjom je urođena, podstiče razvoj i upravlja motivacijom. Pored uslovnih “stroukova” koji se odnose na spoljašnje karakteristike osobe i/ili ponašanje, postoje i bezuslovni “stroukovi” koji se odnose na karakteristike bića. I uslovni i bezuslovni stroukovi mogu biti pozitivni i negativni, a koliko su važni govori činjenica da će osoba prihvatiti i negativnu pažnju u nedostatku pozitivne.

Klod Stajner idejni je tvorac modela „strouk ekonomije“, koja se može odnositi na uskraćivanje pažnje i prepoznavanja sebi i/ili drugima, a može se odnositi i na nemogućnost da prihvatimo ili odbijemo tuđu pažnju. Ova deprivacija socijalne pažnje povezana je sa Ken Melorovim i Erik Sigmundovim modelom „Diskaunt matriksa“ ili „Matrice otpisivanja“. Diskaunt se najjednostavnije može opisati kao otpisivanje sebe, drugih ljudi i situacije. Kada je reč o oblastima otpisivanja osoba može otpisivati stimuluse, probleme i opcije. Posledice otpisivanja mogu biti: pad motivacije, nerešeni problemi, otuđenost i u krajnjoj situaciji prekid odnosa, patnja, povlačenje. a razumevanjem značaja modela „ strouk ekonomije“ i modela „Matrice otpisivanja“, moguće je u velikoj meri razumeti teoriju ljudske motivacije u oblasti međuljudskih odnosa i uticati na smer, tok i ishod komunikacije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *