Rešavanje životnih problema i unapređenje života i životnih ciljeva kroz optimizam motivacijskih poruka

Rešavanje životnih problema i unapređenje života i životnih ciljeva kroz optimizam motivacijskih poruka, bez razlike između “magijskog mišljenja” i “pozitivnih misli”, stvara lažno uverenje da svaki problem nestaje ako samo pozitivno mislimo ili izgovaramo pozitivno. Zaglavljenost u “pozitivnom mišljenju” potencijalno podstiče zabranu odrastanja jer produženo […]

Crvenkapa i Transakciona analiza

Da se vratimo psihološkim igrama, dramskom trouglu i bajkama, sada po Stivenu Karpmanu, još jednom čuvenom TA teoretičaru. Bajke, mitovi, legende i ostala dramska građa predstavljaju dramatizaciju ljudskih odnosa i zapleta. Crvenkapa, započinje svoj dramski ciklus iz pozicije Spašavanja. Majka Spasilac (kao što “spasioci” to […]

Vendi i Petar Pan ličnosti

Vendi i Petar Pan ličnosti  “Petar Pan” sindrom prepoznat je u psihologiji još od 1983. Radi se o ljudima koji ostaju na mentalnom nivou adolescencije bez obzira na kalendarski uzrast, odbijajući da odrastu i da prihvate odgovornosti i obaveze koje idu uz njihove godine. Uvek će pre […]

Tri praseta i transakciona analiza

Tri praseta i transakciona analiza Kroz bajku o tri praseta možemo kroz simboliku pratiti psihološki razvojni put osobe i njenih veština u zavisnosti od toga koje ego stanje dominira kojim uzrastom. Kako bajka počinje, dva od tri praseta provode svoje vreme vodeći se principom zadovoljstva […]

Gnev intimnosti

Kada intimnost nije dovoljna da se napuste igre Konflikt iskrsne u emotivnoj relaciji…ništa novo. Mada, ne i za osobe sa internalizovanim radnim modelom nestabilnog stila privrženosti. Oni su skloni tome da konflikt, neslaganje i slične neprijatne pojave u vezi automatski protumače kao napuštanje veze i […]

Životne pozicije

Ja nisam OK – ti si OK: Ovu poziciju donosimo jako rano, kao deca i dokaze koju su nam dati o samom sebi. Tako mladi i mali, sebe smatramo podredjenima odraslima i sebe bespomoćnima. Zavisimo i živimo od drugih i samih Stroukova. Primer: “Samo kada […]