Destigmatizacija psihoterapije medju mladima

UG “UMEĆE ŽIVLJENJA” ŠIMANOVCI: PSIHOTERAPIJA NIJE BAU Zvanična definicija psihoterapije glasi: “psihoterapija je ,,zajednički naziv za niz tehnika i procedura koja se sastoji iz razgovora između terapeuta i klijenta, koji nastoje ukloniti poremećaje u doživljavanju i ponašanju, menjati neke osobine ličnosti zbog kojih osoba nema […]

TAUS i kolege u medijima

https://www.youtube.com/watch?v=P5Xqi09Qsy4   Dr Omar Karlo Đoakino Đelo (Omar Carlo Gioacchino Gelo), sa Departmana za psihoterapiju Univeziteta Sigmund Freud iz Beča i Departmana za istoriju, društvo i humanističke nauke Univerziteta Salento iz Lećea, Italija, održao je studentima osnovnih i master studija psihologije na Fakultetu za medije […]

Jesenji bluz – Psiholog Kristina Brajović Car

Spoljašnji činioci su prvi “Okidač” za pojavu sezonske depresije koja se na fiziološkom planu objašnjava  i hormonskim disbalansom. Psiholog Krisina Brajovič Car, kosultant Opšte bolnice Bel Medic, kaže za “Planetu” da ovaj sezonksi afektivni poremećaj može, medjutim, da bude indikator dubljih psiholoških poremećaja. “Očekuje se […]

Pitali smo psihoterapeute: Treba li decu kažnjavati?

Zakon o pravima deteta ograničava uticaj roditelja, smatra Zoran Milivojević, psihoterapeut, dok mr Kristina Brajović Car, njegova koleginica, tvrdi da tradicionalni metod vaspitanja treba promeniti.   Zoran Milivojević osporava novi zakon jer smatra da će se država njime umešati u odnos roditelja i dece. – […]

Učešće članova TAUS na DPP 2016

Kao studenti Departmana za psihologiju (FMK-a), Ognjen Vukotić, Milica Ožegović, Patrick Ellersich i Marijana Krstić izlagali su svoja kvalitativna istraživanja na Danima primenjene psihologije, na Filozofskom fakultetu u Nišu, 30.09.2016. u okviru sekcija za razvojnu psihologiju i mentalno zdravlje. Teme istraživačkih radova štampanih u Zborniku […]