Transakciona analiza ukratko

  Transakciona analiza (skraćeno TA) je teorija ličnosti i psihoterapijski pravac nastao pedesetih godina prošlog veka, a njen osnivač je psihijatar Erik Bern. Svrstava se u humanističke pravce, pri čemu se naglašava ravnopravnost klijenta i terapeuta, naglasak je na sadašnjem trenutku i ceo rečnik je […]