Kreativnim dramskim procesom protiv diskriminacije

Inkluzivna pozorišna predstava mladih sa razvojnim poteškoćama izvedena u režiji kolege Stevana Simonovića, održana je 26. januara pod nazivom „Mi smo deca Svetog Save“. Izvedbu su odigrali učenici škole za učenike oštećenog sluha i govora „11. maj“ u Jagodini, u okviru učešća na gradskoj svečanoj […]

Treći međunarodni stručni skup u organizaciji EAC i UPSKS

TAUS izlagao na trećem međunarodnom skupu u organizaciji Evropske Asocijacije za Savetovanje i Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije Treneri i supervizori Balkanske Asocijacije za Transakcionu Analizu su učestvovali na međunarodnom skupu u organizaciji Evropske Asocijacije za Savetovanje i Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i […]

Otvorenom komunikacijom protiv pasivne agresije

O odnosu između dvoje ljudi možemo mnogo naučiti  na osnovu transakcija,kako se obraćaju jedno drugome,kada žele da ispolje stvoje stavove na koji način to rade. Zašto dolazi do svađe i do lošeg osećaja u stomaku posle razgovora sa nekim osobama ? doc dr. Kristina Brajović […]

Transakciona analiza iz ugla jednog edukanta

Godina dana transakcija, stroukova, onih lijepih i manje lijepih doprinijeli su mom razvoju komunikacionih vještina za stepen više. Ovo je samo jedan modul, jedno otvoreno pitanje mog teorijskog rada i puta do sticanja zvanja psihoterapeuta. Slušanje je majka uspjeha, a zastoji u međuljudskoj komunikaciji upravo […]

WINTER SCHOOL OF TRANSACTIONAL ANALYSIS AND INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HUMANISTIC MODALITIES IN PSYCHOTHERAPY

Theme of the Conference   An international professional event that will assemble trainers engaged in postgraduate education and science, clinicians, psychotherapists, advisors and supervisors with research experience in the application of Transactional Analysis. The theme of the Congress is Transactional Analysis at Work: Theory supported […]

ZIMSKA ŠKOLA TRANSAKCIONE ANALIZE I MEDJUNARODNI SKUP HUMANISTIČKIH PSIHOTERAPIJSKIH MODALITETA

PLAN I PROGRAM SKUPA Međunarodni skup koji okuplja edukatore angažovane u visokom obrazovanju i nauci, kliničare, psihoterapeute, savetnike i supervizore sa istraživačkim iskustvom u primeni Transakcione analize. Tema kongresa je Transakciona analiza na delu: Teorija podržana istraživanjima. Predavači će tokom skupa predstaviti rezultate svojih aktuelnih […]

Transakciona analiza u svetlu ere „post-istine“

Među najkontroverznija dešavanja na globalnoj političkoj sceni u nizu prethodnih godina nesumnjivo se ubraja predsednička kampanja i pobeda na izborima trenutnog predsednika Sjedinjenih Država, Donalda Trampa. Razlozi iz kojih je Trampova kampanja uzburkala javnost i privukla globalnu pažnju brojnih kritičara jesu višestruki. Iz jednog, očekivanog […]