KONKURS-TAUS poziva sve svoje članove !

Konkurs za radionice –prijave u toku!!! Poštovani članovi TAUS-a ,imamo vesti kakvim se niste nadali,nakon pregledanih anketa i upitnika koje ste popunjavali uvideli smo da imate dosta motivacije i želje da napredujete i radite. TAUS  je u saradnji sa Psihoresurs timom  odlučio da svojim članovima […]

Transakciona analiza iz ugla jednog edukanta

Godina dana transakcija, stroukova, onih lijepih i manje lijepih doprinijeli su mom razvoju komunikacionih vještina za stepen više. Ovo je samo jedan modul, jedno otvoreno pitanje mog teorijskog rada i puta do sticanja zvanja psihoterapeuta. Slušanje je majka uspjeha, a zastoji u međuljudskoj komunikaciji upravo […]

TAUS u Berlinu zvanično postao član EATA-e.

Berlin, 22. jul 2017. – Balkanska asocijacija za transakcionu analizu – TAUS je zvanično postala članica Evropske asocijacije za TA. Na godišnjem EATA Veću na kojem se raspravljaju pitanja o standardima i unapređenju TA širom Evrope, ove godine na agendi se našlo i pitanje pridruživanja […]

Održani regionalni događaji – TA 101 u Rijeci – Uvod u Transakcijsku analizu – 31.10. i 01.11.2015.

Što je transakcijska analiza? Transakcijska analiza je teorija osobnosti i komunikacije. Zasniva se na humanističkoj filozofiji i koristi sistematičnu metodologiju za osobni rast i razvoj. Njen utemeljitelj je kanadski psihijatar Eric Berne. Učinkovitost i djelotvornost transakcijske analize su znanstveno potvrđene. Pojednostavljuje razumijevanje dubokih i kompleksnih […]

Refleksivna TA supervizija u grupi sa Elenom Sobolevom

Jedna od glavnih ideja Udruženja transakcionih analitičara – TAUS jeste umrežavanje sa inostranim trenerima i supervizorima transakcione analize kako bi edukanti imali na raspolaganju širi prostor za učenje u skladu sa svojim afinitetima i potrebama. Mogućnost da razvijaju svoje savetničke/terapeutske veštine i interpersonalni senzibilitet u […]

Ko-kreativna transakciona analiza

Dvodnevim seminarom „Ko-kreativna transakciona analiza“ održanim 16. i 17. oktobra 2015. u Beogradu, Udruženje transakcionih analitičara – TAUS, započelo je ciklus predavanja, tribina, radionica i konferencija sa ciljem promovisanja znanja iz oblasti primenjene psihologije, transakcione analize (TA) i srodnih psihoterapijskih modaliteta. Učesnici ove edukacije, studenti […]