Ana Andonov


Ana Andonov, dipl. psiholog, akreditovani psihološki savetnik pri UPSKS i EcAcc, TA psihoterapeut pod supervizijom.

Radno iskustvo iz oblasti psihoterapije, kliničke psihologije, eksperimentalne psihologije, ljudskih resursa i ocijalne zaštite. Iskustvo u držanju edukacija na različite psihološke i psihoterapijske teme sa odraslima i adolescentima: ,,Destigmatizacija psihoterapije među mladima” – Dečji kulturni centar ,,Majdan” i u srednjim kolama na teritoriji Vojvodine (projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport, AP Vojvodina), održavanje iskustvenih grupa na Fakultetu za medije i komunikacije, voditelj treninga na radionici „Ko-kreativna transakciona analiza” u okviru TAUS-a.

U akademskom domenu, ima objavljenih nekoliko radova iz oblasti psihologije i psihijatrije, kao i samostalnih izlaganja na različitim kongresima. Trenutno zaposlena u Centru za socijalni rad u Pančevu i radi sa klijentima psihoterapijski i savetodavno od 2015. godine. Na master studijama iz kliničke psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije.