Transakciona analiza iz ugla jednog edukanta

Godina dana transakcija, stroukova, onih lijepih i manje lijepih doprinijeli su mom razvoju komunikacionih vještina za stepen više. Ovo je samo jedan modul, jedno otvoreno pitanje mog teorijskog rada i puta do sticanja zvanja psihoterapeuta. Slušanje je majka uspjeha, a zastoji u međuljudskoj komunikaciji upravo nastaju ukoliko ne dođe do “čitanja”  potreba našeg sagovornika. U ostatku teksta ostavljam vas da i vi doživite dubinu ove materije, kao i ja koja je doprinijela da ponekad uđem u tuđe cipele i da sagledam viziju problema iz nekog drugog ugla.

 

Koji model iz transakcione analize najviše koristim da bi razumjela međuljudske odnose i  komunikaciju i kako taj model utiče na moj pristup u odnosima s ljudima?
Transakciona analiza je teorija ličnosti i sistematska psihoterapija, čiji je cilj lični razvoj i promjena. Sama draž Transakcione Analize jeste model ego stanja. Postoje tri ego stanja, kojih smo manje ili više svi svjesni. Odrasli će biti u stanju da se ponaša, osjeća i razmišlja ovdje i sada, zatim ego stanje Roditelja, gdje se ponašamo, osjećamo i razmišljamo kao kopije naših roditeljskih figura. I na kraju, svima zanimljivo Dijete, koje daje sebi na pravo da se vrati u prošlost i da se ponaša, osjeća i razmišlja kao Dijete.
Prije početka edukacije, nisam bila baš skroz svjesna svojih komunikacionih vještina, ali i nedostataka.Tokom obrade određenih tema, stekla sam uvide u svoju ličnost. O tome ranije nikada nisam razmiljala ili barem ne na pravi način. Nikada nisam razmišljala na kojoj poziciji se nalazim i da li to mom okruženju odgovara. Smatrala sam da je komunikacija nešto što povezuje ljude i da tu ne može doći do velikih nesporazuma, kao i zastoja. Komunikacija između ljudi se odvija u obliku niza transakcija. Bern je transakciju opisao kao `osnovnujedinicudruštvenogdiskursa`. U samoj komunikaciji možemo se obratiti iz bilo kog od tri navedena ego stanja. Razmjena komunikacije, zapravo je transakcija. U komunikaciji sa ljudima najviše se trudim da primjenjujem poziciju, gdje smo moj sagovornik i ja u istoj poziciji, tj.JA SAM OK, TI SI OK. Spremna sam uvijek da saslušam drugu stranu, ali isto to očekujem i sa druge strane. Mislim da mi ovaj model najviše odgovara, jer za komunikaciju je potrebno dvoje, a jezik je ključ svega. U komunikaciji sa ljudima znam biti veoma uporna i istrajna dok ne dođemo do pravog rešenja, odnosno uvijek sam spremna za kompromis ili neku vrstu dogovora, kako bi bilo koristi za oboje.
Činjenice da su transakcije svuda oko nas i da mi one mogu pomoći da odgonetnem njihovo značenje kroz analizu ego stanja, sam bila tek svjesna kad sam započela i ušla u svijet Transakcione Analize. Proces komunikacije zna ponekad biti jako naporan i dug i upravo analiza samih transakcija nam može pomoći u toku procesa komunikacije. Trudim se da uvijek koristim paralelne transakcije, ma koliko mi ponekad bilo teško da se oduprem uticajimadrugih ego stanja, koji me pozivaju u komunikaciju. Nismo zapravo svjesni kolika je motivišuća moć komunikacije, kakve strategije postoje i koliko one mogu pospiješiti našu komunikaciju. Transakcije su zapravo poruke, koje svakodnevno razmjenjujemo, koje mogu biti direktne ili skrivene, kao i izražene verbalno ili neverbalno. U toku razgovora često obraćam pažnju na neverbalni sadržaj koji mi sagovornik upućuje. Uz intuiciju to me ponekad zna voditi kroz samu konverzaciju.
Greške u komunikaciji su neizostavni dio iste. One se takođe javljaju u sklopu unakrsnih transakcija, kada dođe bukvalno do zamjene ego stanja. Osoba se obraća drugačijem ego stanju od onoga u kojem se druga osoba zaista nalazi. Često nailazim na ovu vrstu transakcija u svojoj svakodnevnoj komunikaciji. Najčešća je primjećujem kada je u pitanju neko ispunjenje obaveza, pa Odrasli Odraslog pita da li je ispunio neku vrstu zadatka i onda naiđem na odgovor buntovnog Djeteta koji se buni protiv  Roditelja koji se nameće.
Kroz svoj put Transakcione Analize sam shvatila da sam još uvijek na početku otkrivanje ove materije ali i da se osjećam prijatno dok sam u njoj. Još uvijek sam na samom početku i pravu suštinu i dubinu ću osjećati kada budem odmicala iz godine u godinu. Sve što sam voljela i osjećala kroz svoj identitet prije svog puta ka Transakcionoj analizi, sada mogu svjesno zamijeniti terminima Transakcione Analize. Svi volimo čuti neku lijepu riječ, osjetiti da imamo podršku i kad najmanje vjerujemo u sebe i volimo kada imamo nekog da nam onu pravu iskrenu pohvalu. Sve ovo navedeno bih mogla da svrstam pod jedan termin koji se naziva strouk. Strouk je zapravo jedinica prepoznavanja. Bern je odabrao riječ strouk da bi opisao djetetovu potrebu za dodirom. On je rekao da kao i odrasli i dalje žudimo za fizičkim kontaktom. S tim da fizički kontakt možemo zamijeniti osmijehom, komplimentom, pa i onim manje lijepim,mrštenjem ili čak i uvredom. Tokom svog puta kroz početak edukacije, mislila sam da je od važnosti dobiti samo pozitivan strouk, međutim već kroz mjesac dana sam bila demantovana. Svaka vrsta strouka je bolja nego uopšte ne dobiti strouk. Što znači da ponekad i negativan strouk na nas može imati pozitivan uticaj. Na početku sam imala asocijaciju za strouk kao učenje nagrađivanjem. Ponavljam određena ponašanja kako bih dobila određenu nagradu. Tako sam napravila i vezu sa strukom. Kada za određeno ponašanje mi se uputi strouk, ja sam se trudila da to isto ponašanje ustalim i ponovim. Što bi značilo da stroukiranje pojačava ponašanje koje je stroukirano. Kada sam svjesna da imam potrebu za stroukom, ja to i iskažem i uvijek ga i dobijem. Isto tako volim i uputiti ljudima stroukove, jer smatram da su oni potrebni za normalno i pravilno funkcionisanje u našem životu, tj. za održavanje balansa. Za moj razvitak ličnosti od velike važnosti su mi u suštini predstavljali stroukovi. Stroukovi nam u suštini pomažu da preživimo.
Smatram da prvenstveno moramo upoznati sebe i proći kroz naše najdublje, bilo svjesno ili nesvjesno JA. Kada upoznamo sebe iz različitih uglova, tada možemo preći na sledeći korak i možese reći tada smo spremni da totalno uđemo u cipele našeg klijenta. Svako neprijatno iskustvo koje sam klijent proživi, trebamo u nekoj mjeri i mi proživjeti sa njim imoramo biti spremni da mu pomognemo, ukoliko smo kompetentni za njegov problem. Kroz svoj put edukacije, sam shvatila da je potrebno probuditi ponekad ego stanje Djeteta i prisjetiti se svog puta ka ego stanju Odraslog. Težimo uvijek tom balansu, tom snažnom Odraslom, ali budimo slobodni i ostanimo u Djetetu, ali samo onoliko koliko je zaista potrebno.

Lični rast i razvoj nije samo od velike važnosti, za mene, kao budućeg terapeuta, već za sve osobe koje zaista žele da pomognu sebi i svojim stečenim uvjerenjima koje su stekli još kao djeca, da se suoče sa njima i sa svim drugim poteškoćama, koje individua nosi sa sobom. Uvijek možemo tražiti krivca za naše probleme, a zapravo ključ koji će otključati naš problem jesmo zapravo mi sami. Važno je imati uvid u svoj profil ličnosti, da bi znali na čemu želimo raditi i kako želimo poboljšati naš život, da bi nam bilo prijatno u sopstvenoj koži. Ukoliko radimo na sebi, možemo imati uspjeha skoro na svim poljima pred koje nas život vodi. Zahvaljujući ovom početku mog puta Transakcione Analize dobila sam znanje o sebi, svojim osobinama, bilo dobrim ili lošim, o svojoj ličnosti uopšteno, što moram priznati je težak zadatak. Ova početna godina je idealna da  budemo malo sebični i okrenemo se samo sebi i zavirimo u svoju ličnost koju živimo još pri rođenju, osluškujemo sebe. Posao terapeuta predstavlja jedan izazovan i težak posao i moramo biti spremni na sve izazove koji su pred nama.

Tekst napisala Bojana Terzić

TAUS

TAUS

Balkanska Asocijacija za Transakcionu Analizu
TAUS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *