Transakciona analiza u radu sa različitim adaptacijama ličnosti. U kakvoj su vezi adaptacije i poremećaji ličnosti?

Trening „Transakciona analiza u radu sa različitim adaptacijama ličnosti. U kakvoj su vezi adaptacije i poremećaji ličnosti?“ održan je 18. juna 2016. u prostorijama Udruženja transakcionih analitičara – TAUS, u Belimarkovićevoj ulici na Lekinom brdu. To je treći u nizu događaj koji Udruženje organizuje sa ciljem promovisanja znanja iz oblasti primenjene psihologije, transakcione analize i srodnih psihoterapijskih modaliteta.

Radioničarski pristup – dinamično predavanje na engleskom jeziku (sa simpatičnim ruskim akcentom:) uz navođenje više primera iz kliničke prakse, kombinovano sa interaktivnim radom u grupi koja je prema izričitoj želji voditelja imala ograničen broj učesnika i sa obilatim korišćenjem multimedijalnih prezentacija pokazao se za prisutne učesnike ove radionice kao idealan put ka otklanjanju nejasnoća i usvajanju usko stručnih znanja.

Zajedničke karakteristike učesnika ovog skupa su dominantno psihološko fakultetsko obrazovanje, aktivna psihoterapijska praksa u svojstvu transakciono-analitičkog psihoterapeuta pod supervizijom ili intenzivan psihoterapijski trening u svojstvu edukanta. Ove osobine koje ukazuju na poznavanje psihodijagnostičkih procedura, usvojenost specifične psihoterapijske terminologije karakteristične za transakcionu analizu, naviknutost na osobenosti grupnog rada omogućile su da težište radionice umesto uvodno-informativnog karaktera bude na produbljivanju konkretnih znanja kao i rad na finesama u diferencijalnoj dijagnostici graničnih i narcisoidnih poremećaja ličnosti kao i uočavanja različitosti graničnih i narcisoidnih personalnih adaptacija i graničnih i narcisoidnih struktura ličnosti. Teme koje su obrađene obuhvatale su i načine ugovaranja kao i analizu ego stanja, analizu igara i analizu skripta kod ovih specifičnih i jako izazovnih i „teških“ klijenata za psihoterapijski rad.

Učesnici treninga su saznali i u kakvoj su „tajnoj vezi“ bol, promiskuitetno ponašanje i tetoviranje kod borderline ali i koliko je teško prekinuti circulus vitiosus – začarani krug u kom se strah i bes neprestano smenjuju i napustiti neizdrživu poziciju – nemogućnost da se ode – nemogućnost ni da se ostane.

Oduševljenje i ,,aha” efekat dela učesnika radionice, zaposlenih u menadžmentu ljudskih resursa, izazvali su obrađeni primeri iz psihoterapijske prakse, koji osvetljavaju mahanizme odbacivanja podređenih i saradnika kao i upoznavanje sa razlozima za napad i diskauntovanje drugih osoba u poslovnom okruženju od strane narcističnih rukovodilaca. Pored navedenih dati su i odgovori na životna pitanja – zašto je nekim klijentima povećanje samopouzdanja glavni (i skoro jedini) životni cilj i zašto kao roditelji teže da im deca po svaku cenu budu superiornija od drugih. Intrigantno saznanje je bilo i zašto se i bezazlen, kratak i usiljen plač deteta doživljava kao dokaz lošeg roditeljstva.

Pored navedenih ilustracija iz svakodnevnog života, posebnost i atraktivnost ovog TAUS-ovog treninga je primena savremenih didaktičkih multimedijalnih materijala kako bi učesnici i na primerima koji obuhvataju dela iz različitih vidova umetnosti uočili pojedine psihološke i psihopatološke fenomene i time poboljšali ne samo razumevanje nekog umetničkog dela, već proširili i opštu kulturu ali i povećali moć zapažanja, otkrivanja i dijagnostikovanja.

Za demonstriranje navedenog tj. kako otvorenijih očiju gledati na vezu umetnosti sa jedne i psihologije, psihopatologije i terapije sa druge strane korišćena su likovna dela iz opusa čuvene slikarke Fride Kalo (Frida Kahlo), neodvajajući pritom život autorke od njenog rada. Pored primera iz likovne umetnosti emitovani su i karakteristični inserti iz filmskih ostvarenja:

– Moj kralj (Maïwenn (režiser). (2015). Mon Roi [film]. Francuska: Les Productions du Trésor);

– Avgust u okrugu Osejdž (Wells, J.(režiser). (2013). August: Osage County [film]. SAD: Smokehouse Pictures);

– Đavo nosi Pradu (Frankel, D.(režiser). (2006). The Devil Wears Prada [film]. SAD: 20th Century Fox)

I Frankelov i Velsov film su nastali na osnovu književnih dela, prvi je baziran na istoimenom romanu Lorin Vajsberger (Lauren Weisberger) a drugi, Velsova studija karaktera, na osnovu Pulicerom nagrađene istoimene drame Trejsi Lets (Tracy Letts) koji je i scenarista ovog dela sedme umetnosti.

Ovu radionicu u organizaciji Udruženja transakcionih analitičara – TAUS na kojoj je jako ubedljivo demonstriran pedagoški talenat, izuzetan didaktički stil, ali i na kojoj je nesebično podeljeno znanje stečeno primenom transakcione analize u kliničkoj praksi vodila je Ganna Golovan, gošća iz Ukrajine, klinički psiholog i najmlađi trener transakcione analize u Evropi, delegat svoje zemlje u EATA i član Theory development and Research Committee (EATA).

Zainteresovani za ovu problematiku koji su propustili ovaj događaj i mogućnost za sticanje sertifikata sa osam sati napredne edukacije, korisne informacije mogu pronaći u člancima različitih autora u više brojeva TA žurnala:

Alden, M. & Osti, J. (1989). Cognitive Distortion in Borderline Personality Disorder: Therapeutic Implications. Transactional Analysis Journal, 19 (1).

Cornell, W. (1994). Binding affect, ego state contamination, and relational repair. Transactional Analysis Journal, 24 (2).

Divac-Jovanovic, M. & Radojkovic, S. (1987). Treating Borderline Phenomena Across Diagnostic Categories. Transactional Analysis Journal, 17 (2).

Erskine, R. (1994). Shame and self-righteousness. Transactional Analysis Journal, 24 (2).

Heathcote, A. (2006). Applying Transactional Analysis to the Understanding of Narcissism. Transactional Analysis Journal, 36 (1).

Karakashian, J. S. (1988). Differential Diagnosis of the Borderline Personality: The First Step in Treatment. Transactional Analysis Journal, 18 (3).

Lederer, A. (1996). The unwanted child. Transactional Analysis Journal, 26 (2).

Lederer, A. (1997). The Unwanted Child’s Narcissistic Defenses. Transactional Analysis Journal, 27 (4).

Lederer, A. (1998). The Unwanted Child’s Narcissistic Defenses Revisited. Transactional Analysis Journal, 28 (4).

McFarren, C. (1998). Narcissism “I’m OK, You are not”. Transactional Analysis Journal, 28 (3).

Moiso, C. (1985). Ego States and Transference. Transactional Analysis Journal, 15 (3).

Price, R. (1990). Borderline disorders of the Self: Toward a reconceptualization. Transactional Analysis Journal, 20 (2).

Sterrenberg, P. & Thunnissen, M. (1995). Transactional analysis as a cognitive treatment for borderline personality disorder. Transactional Analysis Journal, 25 (3).

Woods, K. & Woods M. (1982). Treatment of borderline condition. Transactional Analysis Journal, 12 (4).

TAUS

TAUS

Balkanska Asocijacija za Transakcionu Analizu
TAUS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *